Materiał Partnera Nie tylko projekty – zakres działalności biura projektowego

Nie tylko projekty – zakres działalności biura projektowego

Podstawową sferą działalności biura projektowego jest sporządzanie projektu budowlanego. Na tym jednak nie kończy się oferta jego usług. W realizacji inwestycji budowlanej równie ważny co sam projekt jest nadzór, a także późniejsze odbiory końcowe oraz przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne. Budowa musi przebiegać zgodnie z założeniami projektantów, zatem dobrze jest zlecić kontrolę przebiegu inwestycji tej samej firmie, którą zaangażowaliśmy do tworzenia projektu.

Przygotowanie do realizacji

Właściwie przygotowane projekty budowlane stanowią podstawę do wydania pozwolenia na budowę i dlatego są kluczowym elementem każdej inwestycji budowlanej, ale nie jedynym. Doskonale wie o tym Biuro Obsługi Inwestycji TW Proj-Tech, które w zakresie swojej działalności mieści też inne aspekty przygotowania do rozpoczęcia budowy.

Biuro projektowe oferuje swoje usługi zarówno klientom indywidualnym, którzy zlecają przygotowanie projektu domu, jak i inwestorom, którzy planują budowę obiektów przemysłowych czy handlowych. Obok tego istnieje cały szereg czynności, które powinny zostać wykonane, szczególnie w przypadku tej drugiej grupy inwestycji, a gdzie kontrola jest o wiele bardziej ścisła.

Oznacza to między innymi prognozy oddziaływania na środowisko, które autor projektu musi zawrzeć w projekcie budowlanym.

Kolejny etap przygotowania do realizacji budowy zarówno domu jednorodzinnego, jak i budynku przemysłowego towarzyszyć musi odpowiednia dokumentacja to przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej pozwalającej na przystąpienie do zasadniczego etapu realizacji procesu budowlanego. Na potrzeby projektu architekt sporządza dokumentację techniczną, w czasie budowy natomiast powstaje dokumentacja budowlana. Na potrzeby projektu wykonawczego  projektanci wszystkich branż uzupełniają i uszczegóławiają projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych.

Istotnym elementem będzie też przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego tak aby umożliwić wykonawcy przygotowanie oferty. Całość służy nie tylko określeniu rozmiarów i kosztów inwestycji budowlanej, ale także pozwala zaplanować przebieg prac i będzie podstawą do wykonania harmonogramu realizacji robót.


Nadzór budowlany i inwestorski

W przypadku niewielkich inwestycji, takich jak budowa własnego domu jednorodzinnego, nadzór autorski nie jest konieczny, ale dla własnej wygody i bezpieczeństwa warto go zatrudnić. Musi on jednak pojawić się podczas inwestycji z zakresu budownictwa wielorodzinnego i przemysłowego. W takich przypadkach konieczne jest też powołanie nadzoru inwestorskiego.

Zadaniem inspektora jest pilnowanie przebiegu prac, ich zgodności z przepisami prawa budowlanego oraz ustaleniami projektu budowlanego i wykonawczego. Szczególnie ta ostatnia kwestia przemawia za zaangażowaniem do tej roli tej samej instytucji, która przygotowała projekt budynku.

Prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót budowlanych gwarantuje nie tylko poprawną realizację inwestycji, ale przede wszystkim bezpieczeństwo obiektu. Dzięki zleceniu nadzoru zyskujemy pewność, że po zakończeniu obiekt bez problemu zostanie dopuszczony do użytku.


Podziel się