Materiał Partnera Najpopularniejsze rodzaje map geodezyjnych

Najpopularniejsze rodzaje map geodezyjnych

Mapy geodezyjne możemy uznać za jeden z kluczowych elementów w całej branży budowlanej. Wykonuje i wykorzystuje się je także przy okazji zagadnień oraz aspektów dotyczących innych dziedzin. Warto więc poznać najczęściej stosowane oraz najpopularniejsze rodzaje map geodezyjnych, z jakimi możemy się zetknąć przynajmniej raz w naszym życiu oraz ich pełną charakterystykę.

Mapa zasadnicza oraz mapa do celów projektowych

Opisując temat dotyczący map geodezyjnych, na początku należy wspomnieć o najważniejszym ich typie, bez którego żadna inna mapa geodezyjna w zasadzie nie mogłaby powstać. Jest to oczywiście mapa zasadnicza, na której znajdują się informacje dotyczące ukształtowania terenu oraz jego uzbrojenia określa sposób zagospodarowania terenu, a także wyznacza granice gruntów oraz określa ich numerację. Tego rodzaju mapy znajdziemy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,a za jej prowadzenie odpowiedzialne jest starostwo powiatowe. Istnieją w sumie cztery rodzaje skal, w jakich wykonywane są mapy zasadnicze.

Kolejnym z typów map geodezyjnych jest oczywiście mapa do celów projektowych, która stanowi niezbędny dokument w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę. Opracowywana jest ona przez geodetów na podstawie wcześniej wymienionej przez nas mapy zasadniczej, a wykonywana jest zazwyczaj w trzech skalach, których dobór zależy od rodzaju działki, na której przeprowadzane będą prace budowlane oraz rozmieszczenia znajdujących się na nich elementów. W tym kontekście możemy wyróżnić skale 1:500 dla działek budowlanych, 1:1000 dla działek przemysłowych oraz 1:2000 dla działek, które posiadają obiekty rozmieszczone w znacznej odległości od siebie. Na tego typu mapach znajdziemy między innymi informacje o infrastrukturze podziemnej, liniach wytyczających osie ulic czy rozmieszczeniu obiektów zieleni miejskiej.

Mapy do celów prawnych

Jednym z typów map geodezyjnych, jakie są wykorzystywane przede wszystkim w dziedzinie związanej z prawem jest niewątpliwie mapa do celów prawnych. Zwykle tworzy się ją również w oparciu o aktualną mapę zasadniczą, jednak gdy nie mamy takiej możliwości, to wykorzystuje się mapę katastralną. Mapę do celów prawnych tworzy się przede wszystkim do podziału oraz scalania nieruchomości, a także przy ich sprzedaży. Przydaje się ona również w momencie, gdy mamy sprawę spadkową lub do tak zwanego zasiedzenia. W celu stworzenia różnego typu map geodezyjnych warto zwrócić się do Dariusza Suwały, który oferuje nam kompleksowe usługi geodezyjne. Jego firma również wykona dokładne pomiary działek oraz wyceni wartość nieruchomości na podstawie odpowiedniej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Opracowanie:

Dariusz Suwała Usługi Geodezyjne

Sulejówek , Idzikowskiego 9 lok. 157

Podziel się