Materiał Partnera Nadzór inwestorski w zakresie wykonania instalacji sanitarnych

Nadzór inwestorski w zakresie wykonania instalacji sanitarnych

Przy budowie domu możemy wyznaczyć inspektora do przeprowadzenia tzw. nadzoru inwestorskiego. Kontrolę dobrze jest zlecić na etapie przygotowywania instalacji sanitarnych. Dzięki temu unikniemy sporych problemów związanych z eksploatacją układów wykonanych nieprawidłowo, np. nieszczelności czy spadków wydajności. Jak wygląda nadzór inwestorski w tym zakresie?

Co jest sprawdzane przy nadzorze wykonania instalacji sanitarnych?

Kompletny nadzór inwestorski przy budowie domu obejmuje kontrolę przez inspektora jakości i poprawności przeprowadzonych przez wykonawcę prac. Mowa o wznoszeniu elementów konstrukcyjnych, robotach ziemnych, ale i przygotowaniu instalacji sanitarnych. Układy te muszą być szczelne, a ich przewody umieszczone w takich miejscach, by gwarantowały bezpieczne korzystanie z obiektu. To właśnie sprawdzane jest podczas nadzoru inwestorskiego instalacji sanitarnych.

Inspektor skontroluje użyte przez wykonawcę materiały, a także zgodność ich wykorzystania z projektem, jeśli jest on dla danej instalacji przygotowany. Do zadań specjalisty należy również przeprowadzenie prób szczelności. Często na tym etapie wykrywane są stosunkowo niewielkie usterki, które w przyszłości mogą doprowadzić do poważnych awarii. Ich skutkiem jest nie tylko uszkodzenie instalacji sanitarnej, ale też np. elementów konstrukcyjnych domu. Takich kłopotów można uniknąć dzięki nadzorowi inwestorskiemu wspomnianych układów. Dlaczego jeszcze warto postawić na takie rozwiązanie?


Zalety nadzoru inwestorskiego instalacji sanitarnych

Zlecenie kontrolowania wykonania instalacji sanitarnych w domu ma wiele atutów. Przede wszystkim inwestor unika kosztownych napraw, które wiązać się mogą nawet z koniecznością celowego uszkodzenia elementów konstrukcyjnych bądź wykończeniowych. Nieszczelna instalacja oznacza również spadek wydajności całego układu, co przekłada się na wyższe koszty jego eksploatacji. Także i takich problemów uniknąć można dzięki nadzorowi inwestorskiemu przy wykonaniu instalacji sanitarnych.

Usługi w tym zakresie świadczy biuro techniczne Krzysztofa Karkoszki, zapewniając rzetelne sprawdzenie każdego elementu układów sanitarnych w domu na różnych etapach ich powstawania. Należy przy tym pamiętać, że kontrole tego typu są dobrym pomysłem nie tylko podczas przygotowywania instalacji. Ocenę ich stanu i poprawności działania właściciele domów powinni zlecać specjalistom regularnie, np. dwa razy w ciągu roku. Pozwala to zapobiec awariom wynikającym m.in. z nadmiernego zużycia poszczególnych elementów, np. rur, złączek czy zaworów.

Opracowanie:

Podziel się