Artykuł sponsorowany Na czym polegają przeglądy techniczne budynków?

Na czym polegają przeglądy techniczne budynków?

Właściciele nieruchomości są zobligowani przez polskie prawo do odpowiedniego dbania o budynek. Do tych obowiązków należy między innymi użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i dbałością o środowisko naturalne, dbanie o estetykę budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego. Wyjaśniamy, na czym polegają przeglądy okresowe budynków, jak często powinny mieć one miejsce oraz kto się tym zajmuje.

Kto wykonuje przeglądy techniczne budynków?

Do kontroli stanu obiektów budowlanych są upoważnione osoby, które posiadają uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W zależności od celu kontroli, może to być osoba z uprawnieniami do kierowania pracami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub specjalności w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych i wodociągowych, bądź też w zakresie sieci, instalacji elektrycznej. Odpowiedniego specjalistę możesz znaleźć np. w firmie Iwbud. Nadzory budowlane, przeglądy okresowe obiektów. Lipowski J.

Rodzaje przeglądów budowlanych

Mając na uwadze właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, zapewniającego bezpieczeństwo i estetykę budynku, jego właściciel jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowych kontroli. Wyróżnia się m.in.:

  • Przegląd roczny budynku. W trakcie tej kontroli sprawdza się stan techniczny: instalacji gazowych, przewodów kominowych (spalinowych, dymowych, wentylacyjnych), instalacji, których celem jest ochrona środowiska naturalnego, elementów budynku szczególnie narażonych na szkodliwe działanie różnych czynników (np. atmosferycznych).
  • Przegląd pięcioletni budynku. W trakcie tego przeglądu budowlanego ocenia się przydatność do użytkowania obiektu, jego estetyki i otoczenia. To jest również moment na kontrolę instalacji pioruchronnej i elektrycznej.
  • Przeglądy półroczne budynków. Firmy dokonujące kontroli budynków, np. Iwbud, robią również przeglądy dwa razy w roku. Taką kontrolą są objęte obiekty o powierzchni przekraczającej 2000 m² (nie uwzględniając powierzchni dachu) oraz obiekty inne niż budynki (np. wiaty), których powierzchnia dachu wynosi ponad 1000 m².

Polskie prawy wyłącza z obowiązku sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku narażonych na działanie szkodliwych czynników (np. atmosferycznych) i sprawdzenia urządzeń służących ochronie środowiska właścicieli budynków jednorodzinnych, obiektów letniskowych i zagrodowych. Jednak w takich obiektach przeglądom podlegają pozostałe elementy corocznej kontroli oraz podlegają pełnej pięcioletniej kontroli.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas