Materiał Partnera Na czym polega układanie kostki brukowej?

Na czym polega układanie kostki brukowej?

Kostka brukowa, a także większe płyty brukowe są chętnie wykorzystywane przy budowie parkingów, tarasów, ścieżek, chodników oraz podjazdów przydomowych. Ich zastosowanie jest zatem uniwersalne, zwłaszcza że rodzajów kostek pod kątem estetycznym i wymiarowym jest wiele. Łączy je trwałość wykonania oraz podobne procedury dotyczące montażu. Jak zatem wygląda prawidłowy proces układania kostek brukowych?

Dobór kostki oraz tworzenie projektu

Cały proces układania kostki brukowej jest silnie uzależniony od typu zakupionego materiału oraz stworzonego projektu. Ważne jest bowiem to, aby dopasować kostkę do warunków terenowych, budżetu, a także estetycznych gustów. Tworzona konstrukcja – np. taras, schody czy podjazd – musi być również spójna stylistycznie z otoczeniem: ogrodem, domem czy przestrzenią publiczną. Aby zatem móc w precyzyjny sposób ułożyć kostkę należy przejść przez etapy przygotowawcze, od ekspertyz gruntowych począwszy, na stworzeniu projektu kończąc.

Opracowanie techniczne przede wszystkim musi dotyczyć sporządzenia planu przestrzennego. Uwzględnia się w nim wspomniane warunki techniczne i gruntowe, a także projekty wzorów i kształtów, jakie ma przybrać dana nawierzchnia. Dobry dostawca kostek brukowych oraz wykonawca wszystkich prac powinien być w stanie dobrać takie technologie, które ograniczą ilość odpadów, gwarantując również szybki i bezproblemowy montaż. Projekt potrzebny jest również po to, by stworzyć podjazd, parking, ścieżkę czy też taras stabilny, odporny na warunki pogodowe oraz uszkodzenia mechaniczne. Opracowanie zakłada też sposób układania kostek pod kątem estetycznym. Szczególnie ważne jest to wtedy, kiedy mają one tworzyć geometryczny wzór, różnego rodzaju wzory czy nawet napisy.

Etapy prac brukarskich

Pierwszą pracą brukarską jest przygotowanie gruntu. Istotne jest korytowanie terenu i przygotowanie dla niego odpowiedniego spadku. Ważne jest to, by w czasie deszczu woda nie osiadała w jednym miejscu. Dopiero po wykonaniu koryta oraz spadku podłużnego i poprzecznego można przejść do przygotowania podbudowy. To ona stanowi warstwę nośną całej konstrukcji, a jest przygotowywana najczęściej ze żwiru, grysu, tłucznia czy żużlu. Podbudowa musi być też zagęszczona oraz wyłożona posypką. Na niej zaś firma brukarska wyłoży zakupione kostki lub płyty brukowe. Praca ta polega również na osadzeniu krawężników czy na przygotowywaniu kolistych wzorów. W takim wypadku kostki układane są od środka do zewnątrz. Każdorazowo istotne jest także ich ubijanie. Cała konstrukcja musi być bardzo stabilna i nie może ulegać przemieszczeniom. Aby zagwarantować inwestycji sukces pod kątem estetycznym oraz technicznym trzeba unikać popularnych błędów.

Firmy wykonawcze nie mogą niedbale przygotować koryta oraz podbudowy. Złym zwyczajem jest również wykorzystywanie zbyt cienkiej warstwy podsypki. W przypadku podmokłych terenów nie można zaś zapomnieć o zastosowaniu niepłukanego piasku i warstw hydroizolacyjnych. Do popularnych błędów montażowych zalicza się też niedopasowanie grubości kostek do realnego obciążenia. Prace brukarskie tylko z pozoru są zatem proste, a ich wykonaniem powinny zajmować się tylko doświadczone firmy z nowoczesnym sprzętem. Zadowoleniem wśród klientów cieszy się między innymi firma MAKAR, która także sprzedaje wysokiej jakości kostki brukowe. To właśnie taki inwestycyjny partner pozwoli cieszyć się pięknym chodniczkiem czy tarasem, przy zoptymalizowanym budżecie. 

Opracowanie:

Makar Lipka Ewa

Wieliszew , Modlińska 148

Podziel się