Materiał Partnera Na czym polega śrutowanie stali?

Na czym polega śrutowanie stali?

Jednym ze sposobów obróbki elementów stalowych jest jej śrutowanie. Ten proces, zwany także piaskowaniem ma na celu oczyszczenie powierzchni metalu, czasem także na zmianie jego kształtu, przy wykorzystaniu materiałów o właściwościach ściernych. Proces ten jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach i doskonalony w celu zapewnienia pracownikom jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

Czemu służy piaskowanie powierzchni metalowych?

Dzięki śrutowaniu można pozbyć się z powierzchni elementu metalowego farb, lakierów, a także rdzy, dzięki czemu materiał jest nie tylko oczyszczony, ale także wzmocniony. Czysta i gładka powierzchnia może być poddana dalszej obróbce. Wpływ na efekt śrutowania ma kilka czynników, wśród których kształt, rodzaj i wymiar ścierniwa oraz jego rodzaj ma znaczenie zasadnicze. Elementem ścierającym może być piasek, lód, rozdrobnione szkło, opiłki metalu, czy nawet zmiażdżone skorupy orzechów.

Innym elementem mającym wpływ na ostateczny rezultat zabiegu jest zastosowanie metody mokrej lub suchej, a w obrębie każdej z nich ciśnienie sprężonego powietrza lub wody, jak również kąt strumienia i odległość dyszy od śrutowanej powierzchni. Należy pamiętać, że przy śrutowaniu na sucho powstaje więcej pyłów. Śrutowanie na mokro jest bezpieczniejsze dla pracownika wykonującego zabieg, ale zarówno przy jednym, jak i przy drugim procesie należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasady bezpieczeństwa materiałów i ludzi podczas śrutowania

Śrutowanie wymaga przyjęcia odpowiednich zabezpieczeń zarówno w odniesieniu do śrutowanej powierzchni, jak i do osoby wykonującej zabieg. Materiały muszą być prawidłowo przygotowane, powierzchnia stali odtłuszczona i osuszona, bez śladów farby, czy olejów. Jeśli w trakcie procedury ujawniają się wady materiałowe, ostre krawędzie, czy rozwarstwienia, powinny one być niezwłocznie usuwane. Warto też zwrócić uwagę na dobór ścierniwa, na przykład w przypadku stali nierdzewnej. Śrutowanie może obniżyć jej odporność na korozję, dlatego dobrze jest taką powierzchnię śrutować opiłkami ze stali nierdzewnej.

Ponieważ podczas procesu śrutowania powstaje pył, zwłaszcza przy technologii suchej, niezbędne jest stosowanie przez pracowników odpowiedniej odzieży ochronnej, umożliwiającej zasłonięcie twarzy. Przedostanie się drobinek ścierniwa do dróg oddechowych mogłoby doprowadzić do pylicy płuc, zatem pracodawca zobowiązany jest zapobiegać temu u zatrudnionych przez siebie osób, poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

W jakim celu stosuje się śrutowanie?

Śrutowanie stali stosuje się jako etap poprzedzający jej dalszą obróbkę. Uzyskanie czystej i gładkiej powierzchni ułatwia następne etapy takie jak galwanizacja, malowanie czy lakierowanie powierzchni. W Lakierni proszkowej HMP śrutowanie stosuje się jako etap poprzedzający malowanie proszkowe. Gwarancją dobrze wykonanego zadania jest wysoki poziom wyszkolenia fachowców, a także zastosowanie wysokiej jakości materiałów i urządzeń.

Ostateczny efekt śrutowania można podzielić na cztery klasy jakości. Czyszczenie zgrubne pozwala na zlikwidowanie rdzy, powłok lakierniczych i malarskich oraz plam tłuszczu. Czyszczenie gruntowne zapewnia powierzchnię, na której dostrzegalne mogą być szczątkowe zanieczyszczenia, a po bardziej gruntownym czyszczeniu mogą jeszcze pozostać pojedyncze kropki zanieczyszczeń. Najwyższa klasa czyszczenia strumieniowo-ściernego zapewnia uzyskanie powierzchni metalu całkowicie jednolitej – tak zwany „biały metal”, czyli o czystości porównywalnej z czystością nowych elementów.

Opracowanie:

Podziel się