Materiał Partnera Na czym polega rozgraniczanie nieruchomości przez geodetę?

Na czym polega rozgraniczanie nieruchomości przez geodetę?

W niektórych sytuacjach ustalenie granic nieruchomości nie jest do końca oczywiste, przez co pojawia się trudność z ustaleniem stanu prawnego. W określonych przypadkach możliwe jest wyznaczenie tych granic przez geodetę, czyli rozgraniczenie nieruchomości. Na czym dokładnie polega takie zadanie i kiedy może zostać zlecone? Czy na podstawie takich prac uzyskamy stosowną dokumentację?

Rozgraniczenie nieruchomości

Usługi geodezyjne obejmują wskazane rozgraniczenie nieruchomości. Działania takie odbywają się na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Ich podstawą jest ustalenie tego, jak przebiegają granice danej nieruchomości, określenie położenia punktów oraz linii granicznych, a na koniec utrwalenie ich za pomocą znaków granicznych w gruncie. Na zakończenie geodeta przygotowuje dokładną dokumentację.

Konieczność przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości pojawia się w konkretnych sytuacjach, do których zalicza się takie, w których wcześniej nie zostały ustalone prawne granice nieruchomości, gdy istnieje spór odnośnie do przebiegu granic pomiędzy sąsiednimi nieruchomościami, oraz gdy brak odpowiednich dokumentów, które w sposób jednoznaczny wskazywałby położenie uszkodzonych, zniszczonych czy przesuniętych znaków granicznych.

Pomiary geodezyjne na miejscu realizowane są na wniosek stron lub z polecenia sądu. Ustalenie granic możliwe jest na podstawie ugody, jednakowych oświadczeń stron lub kompletnej i bezsprzecznej dokumentacji. Tyczenie i dostępne mapy oraz dokumenty posiadane przez strony i dostępne w urzędzie są w stanie doprowadzić geodetę do jednoznacznego rozgraniczenia nieruchomości.

Metoda na rozwiązanie sporu

W sytuacji, gdy działki nie są od razu rozdzielone ogrodzeniem, dość częstym problemem okazuje się spór pomiędzy sąsiadami o dokładny przebieg granicy. Jak wskazują fachowcy z firmy Geodex, jedynie geodeta jest w stanie rozwiązać go zgodnie z prawem i dokonać pomiarów, które potwierdzą ramy własności każdej z osób. Jeżeli wspólnie z sąsiadem nie wiemy gdzie dokładnie, powinien znaleźć się plot odgradzający nasze nieruchomości, warto wspólnie skorzystać z pomocy specjalisty, który wyznaczy granice w sposób bezsporny i zgodny ze stanem prawnym. Wówczas dalszy spór będzie bezpodstawny, a wszystko zostanie odpowiednio załatwione bez zbędnych nerwów i niekończących się walk między sąsiadami, wyjętych żywcem z kultowej polskiej komedii. Solidne ogrodzenie w odpowiednim miejscu jest z pewnością w stanie skutecznie naprawić relacje sąsiedzkie, szczególnie jeśli nie dopuścimy do ich całkowitego zniszczenia przez niepotrzebny spór.

Opracowanie:

Geodex Sp. z o.o. Usługi geodezyjne i kartograficzne

Szczecinek , pl. Wolności 8/1

Podziel się