Materiał Partnera Na czym polega pasowanie w maszynoznawstwie?

Na czym polega pasowanie w maszynoznawstwie?

Choć z reguły pasowanie kojarzy nam się ze stanem szlacheckim i tak doniosłym wydarzeniem, jak pasowanie na rycerza, inne znaczenie tego słowa ma do dziś ogromne znaczenie dla wielu firm z branży produkcyjnej. Bez niego duża część maszyn miałaby problem z poprawnym funkcjonowaniem, bądź wymagałaby częstego serwisowania, które przynosiłoby wymierne korzyści zaledwie krótkoterminowo.

Czym zatem jest pasowanie elementów maszyn i co dokładnie może mu podlegać? Aby to zrozumieć, należy najpierw zagłębić się nieco w arkana nauki zwanej maszynoznawstwem.

Czym jest maszynoznawstwo?

Maszynoznawstwo to jedna z podstawowych dziedzin inżynierii mechanicznej, elektrycznej i energetycznej. To nauka, na którą składa się wiedza o eksploatacji i projektowaniu takich elementów, jak silniki, sprężarki, maszyny robotnicze, rolnicze czy elektryczne lub środki transportu. Tradycyjnie stosuje się trójpodział, wyróżniając maszynoznawstwo mechaniczne, elektryczne i energetyczne, wyodrębniając każdą z dziedzin inżynierii maszyn jako osobną kategorię.

Co to jest pasowanie?

Określenie pasowania stosuje się w maszynoznawstwie do procesu kojarzenia ze sobą pary elementów, które cechują się tym samym nominalnym wymiarem. Jakkolwiek skomplikowanie to brzmi, sprowadza się do łączenia w pary dwóch pasujących do siebie, obejmujących się elementów, jak wałek i otwór bądź stożek i otwór stożkowy.

Istnieją trzy rodzaje pasowań. Pierwsze z nich, pasowanie ciasne - oznacza, że wałek jest wciśnięty w otwór. Dzięki temu połączenie to jest w stanie przenosić obciążenia. Drugie pasowanie - mieszane - wyróżnia się niewielkim luzem między wałkiem i otworem, bądź też tzw. lekkim wciskiem. Stosuje się je do połączeń, które nie przenoszą obciążeń. Ostatnie, pasowanie luźne oznacza, że między wałkiem a otworem istnieje luz, dzięki któremu wałek może poruszać się wewnątrz otworu zarówno ruchem obrotowym, jak i przesuwając się wzdłużnie.

Co może podlegać pasowaniu?

Wspominane powyżej pasowanie może dotyczyć różnych elementów – nie tylko wałków i otworów – zależnie od budowy konkretnej maszyny. Wśród pasowań, jakimi zajmuje się firma Andos, wymienić należy na przykład pasowanie elementów turbin, czy też regenerację i pasowanie zaworów elementów turbin. To jednak nie jedyne elementy wymagające tak precyzyjnego pasowania. W grę wchodzi także obróbka i pasowanie dławnic olejowych turbin, czy też dorabianie i montaż labiryntów dławnic poszczególnych sekcji turbin. Pasowanie elementów może mieć miejsce także w takich sytuacjach, jak przykładowo regeneracja armatury przemysłowej. Warto mieć wówczas na uwadze, że odpowiednio dopasowane elementy pewnością będą nam służyć o wiele dłużej i bezpieczniej.

Opracowanie:

Andos S. Olejarz Sp.j.

Bogatynia , Skłodowskiej-Curie 4

Podziel się