Materiał Partnera Na czym polega niwelacja terenu?

Na czym polega niwelacja terenu?

Każdą inwestycję budowlaną muszą obsługiwać profesjonalne firmy robót ziemnych, które współpracują z pracowniami geodezyjnymi, geotechnikami oraz z architektami. Ich obowiązkiem jest zaś przygotowanie fundamentów, umocnienie skarp czy też samo przygotowanie gruntu pod budowę. Najważniejszym z etapów praz ziemnych jest zatem niwelacja terenu. Na czym ona polega?

Czym jest niwelacja terenu?

Niwelacja terenu to wyznaczanie różnicy między dwoma lub wieloma punktami, co odbywa się z udziałem geodetów. Tacy specjaliści wyznaczają wysokości danych obszarów gruntu i sporządzają przebieg tzw. warstwic na mapach. Dopiero po ustaleniu poziomu terenu na plac może wjechać sprzęt ciężki. To on wyrównuje działkę.

Niekiedy niwelacja terenu wiąże się także z wymianą ziemi na gatunek bardziej spoisty. Przy niektórych inwestycjach istotne są też procesy odwodnienia terenu. Po wykonanej niwelacji często przygotowuje się plan drenażu działki oraz fundamentów.

Niwelacja – zadanie tylko dla firm robót ziemnych

Niwelacje terenu to bardzo złożone działania, które mają wpływ na późniejszy przebieg inwestycji oraz stan techniczny obiektu. W przypadku domu jednorodzinnego prawidłowo przeprowadzone poziomowanie gruntu pozwala na lepsze posadowienie fundamentu, a także na zabezpieczenie go przed osiadaniem czy nawet zjawiskiem kapilarnego podnoszenia wód gruntowych. Niwelacja jest również ważna po to, by plac budowy w trakcie deszczu nie stał się niemożliwym do pracy grzęzawiskiem. Istotne jest zatem zaprojektowanie tego typu robót ziemnych pod wcześniej ustalone przez geotechników i geodetów parametry. Dzisiaj większość inwestycji – nawet w pierwszej kategorii geotechnicznej – jest realizowanych po wcześniejszych badaniach gruntu.

Analizy te są zaś częścią ważnego projektu niwelacji, który określa zakres prac, sposoby ich wykonywania, a nawet dokładny plan poruszania się maszyn ciężkich po działce. Poziomowanie terenu to zatem zadanie tylko dla doświadczonych przedsiębiorstw, które uczestniczą w procesach planowania inwestycji oraz posiadają innowacyjny sprzęt. Na to można liczyć we współpracy z przedsiębiorstwem PIOTR-BUD, które zajmuje się także wykopami fundamentów, rekultywacją terenów, pracami brukarskimi oraz układaniem tarasów i chodników.

Czy przy niwelacjach terenu należy posiadać pozwolenie?

Niwelacja terenu według prawa budowlanego nie jest procesem budowlanym – nie wymaga zatem pozwolenia na budowę. Dzieje się tak m.in. przy inwestycjach budowy domu jednorodzinnego. W niektórych przypadkach, aby móc jednak wszcząć prace poziomowania działki należy uzyskać urzędową zgodę. Dotyczy to terenów, które szczególnie muszą być chronione, są niespoiste czy też prace wykopowe na nich mogą naruszyć wody gruntowe. Ważne jest to na działkach ze skarpami, na terenach leśnych czy też przy budowie domu nad jeziorem. Większe inwestycje publiczne i komercyjne zawsze na etapie robót ziemnych musza posiadać odpowiednie zezwolenia.

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas