Materiał Partnera Na czym polega jet-grouting?

Na czym polega jet-grouting?

W przypadku wymagających inwestycji budowlanych konieczne jest wykonanie głębokiego fundamentowania. Za jego pomocą powstają ściany szczelinowe, pale czy betonowo-cementowe przesłony filtracyjne. Konstrukcje te znajdują zastosowanie w obiektach hydrotechnicznych takich jak zapory i wały przeciwpowodziowe, ale też przy zabezpieczeniu szerokoprzestrzennych wykopów budowlanych. Jet-grouting jest jedną z nowoczesnych technologii wykorzystywanych w procesie głębokiego fundamentowania.

Jet grouting, czyli iniekcja wysokociśnieniowa

Jet-grouting to inaczej wysokociśnieniowa iniekcja strumieniowa. Technologia ta polega na lokalnym rozluźnieniu struktury gruntu przy użyciu wysokoenergetycznego strumienia medium iniekcyjnego lub wody o dużej prędkości wylotowej przy dyszy. Jednocześnie następuje wymieszanie gruntu zalegającego w podłożu z dostarczonym materiałem iniekcyjnym.

Stosowane są trzy rodzaje iniekcji, które obejmują system pojedynczy, podwójny oraz potrójny. Kryterium podziału stanowi liczba wykorzystanych mediów oraz sposób ich podania. Jak wskazuje nazwa, w systemie pojedynczym wykorzystywana jest jedna ciecz – zaczyn cementowy –  i to on jest najczęściej spotykany w praktyce. Warto przy tym wspomnieć, że na rynku dostępne są gotowe linie do produkcji i podawania mieszanin do jet-groutingu marki Metax, której autoryzowanym dealerem jest firma KDM Dariusz Mazur. Automatyzacja tego procesu wpływa natomiast korzystnie na tempo prowadzenia prac.

Wykorzystanie technologii iniekcji wysokociśnieniowej wymaga stworzenia ściśle określonego węzła technologicznego, na który składać się będą silosy z cementem, mieszalnik, pompa wysokociśnieniowa, agregat oraz wiertnica. Pierwszy etap  tworzenia kolumn iniekcyjnych obejmuje przewierty przez istniejące fundamenty, jeśli taka jest konieczność. W innym przypadku prace rozpoczyna się od wiercenia otworu przy pomocy specjalistycznych narzędzi umożliwiających jednocześnie wiercenie i iniekcję. Następnie formuje się kolumna iniekcyjna. Końcowe czynności polegają na ewentualnym osadzeniu zbrojenia oraz uzupełnianiu iniektu w sytuacji, gdy dochodzi do spadku poziomu cementogruntu. Tworzenie kolumn może przy tym przebiegać od dołu do góry z ciągłym podciąganiem lub skokowo. W postaci zbrojenia używane są kształtowniki stalowe, rury grubościenne lub elementy systemowe.

Zastosowanie technologii jet-grouting

Wysokociśnieniowa iniekcja strumieniowa, jak już wspomnieliśmy, znajduje zastosowanie w procesie głębokiego fundamentowania. Jej celem może być nie tylko wzmocnienie podłoża, ale również ograniczenie napływu wody. Jest wykorzystywana przede wszystkim na potrzeby inwestycji prowadzonych w pobliżu głębokich wykopów. Ponadto maszyny do jet-groutingu mogą służyć do budowy przesłon poziomych czy konstrukcji oporowych. Innym przeznaczeniem mogą być prace remontowe i budowlane obiektów zabytkowych oraz obiektów w złym stanie technicznym.

Zabezpieczenie wykopów przed napływem wody to konieczność szczególnie w przypadku wymagających inwestycji. Przesłony tworzone przy pomocy technologii iniekcji wysokociśnieniowej mogą przyjmować rozmaite formy, w tym ekranów uszczelniających, palisady, pionowej przegrody lub przekrycia. Niekiedy przesłony powstałe przy pomocy jet-groutingu stanowią element już istniejących, większych systemów zabezpieczeń. Warto wspomnieć też, że iniekcja strumieniowa sprawdza się podczas drążenia tuneli w gruntach nieskalistych. Jet-grouting to jedna z technologii wykorzystywanych w procesie głębokiego fundamentowania, ale przy tym mająca szerokie zastosowanie, sprawdza się bowiem na każdym rodzaju gruntu.

Opracowanie:

KDM Dariusz Mazur

Michałowice , Kolejowa 16

Podziel się