Materiał Partnera Montujesz centralne ogrzewanie? Uważaj na najczęstsze błędy!

Montujesz centralne ogrzewanie? Uważaj na najczęstsze błędy!

Instalacja centralnego ogrzewania wymaga fachowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania połączeń rur, ich izolacji, a także montażu grzejników w pomieszczeniach. Bez tych zasobów o błąd nietrudno. Jedne skutkować będą niesprawnością instalacji, inne natomiast pojawianiem się miejscowych przecieków. Na co zwrócić uwagę podczas prac montażowych, by uniknąć kosztownych omyłek? Dowiesz się tego wszystkiego po lekturze naszego poradnika.

Na co uważać podczas montażu rur?

Dość częstym błędem samodzielnie wykonywanych instalacji centralnego ogrzewania jest łączenie rur i zaworów wykonanych z różnych materiałów. Odmienna ich rozszerzalność cieplna sprawia, że połączenia nie będą szczelne i woda zacznie wyciekać. Jeśli więc rury i ich zawory są mosiężne, a grzejniki aluminiowe, wówczas konieczne jest zastosowanie na połączeniach nakładek, które zapobiegną korodowaniu.

Równie istotne jest zaniechania układania przewodów z rur zbyt głęboko w ścianach zewnętrznych, bez dodatkowej izolacji. Zimą, podczas siarczystych mrozów woda w nich może bowiem zamarznąć.

Warto przy tym pamiętać, że wykonanie izolacji dostosowanej do temperatury wody i otoczenia jest konieczne w każdym wypadku - bez względu na miejsce układania przewodów. Jeśli się tego zaniecha, będą występować duże straty ciepła, które znajdą negatywne odzwierciedlenie w wysokości rachunków za energię cieplną.

Montaż grzejników wcale nie jest taki łatwy!

Połączenie grzejników z instalacją centralnego ogrzewania wymaga użycia dwóch zaworów: regulacyjnego i odcinającego. Pierwszy z nich kontroluje przepływ wody i odprowadza jej nadmiar. Drugi natomiast blokuje jej dopływ, co sprawia, że grzejnik może być wyłączony niezależnie od całej instalacji np. gdy znajduje się w nieużytkowanym pomieszczeniu lub wymaga przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Jeśli nie zamontuje się zaworu regulacyjnego i odcinającego prawidłowo, wówczas grzejnik będzie działał nieefektywnie. Ponadto w razie jakiejkolwiek usterki konieczne będzie spuszczanie wody z całej instalacji.

Na to, czy grzejnik będzie działał prawidłowo, wpływ ma również jego montaż. Należy go ulokować pod oknem, czyli w miejscu, gdzie naturalnie odnotowuje się największe straty ciepła. Warto również pamiętać o jego wypoziomowaniu. W przeciwnym razie nie będzie działać efektywnie. Całe urządzenie nagrzewać się będzie tylko częściowo, a usunięcie z wnętrza nadmiaru nagromadzonego powietrza przy takim montażu będzie niemożliwe.

Bez projektu i prób szczelności ani rusz!

Nie od dziś wiadomo, że właściwe rozpoczęcie i zakończenie wszelkich prac instalacyjnych warunkuje sprawne działanie zarówno rur, jak i grzejników czy kotła. Tymczasem wciąż można spotkać się z realizatorami inwestycji działającymi bez projektu. Plan instalacji pozwala wykonać prace w taki sposób, by wszystkie urządzenia działały sprawnie i bezpiecznie.

Jak wyjaśnia Karol Jabłoński z białostockiej firmy Teratherm - projekt instalacji uwzględnia zapotrzebowanie konkretnego budynku na ciepło, dobór odpowiednich parametrów grzejnika, kotła i pozostałych elementów, a także rozkład całości instalacji w poszczególnych pomieszczeniach. Graficzne zaprezentowanie planu montażu pozwala również na bieżące kontrolowanie czy roboty wykonywane są prawidłowo.

Zwieńczeniem dobrze rozplanowanych prac montażowych jest przeprowadzenie próby szczelności zwanej również próbą ciśnieniową. Wykonuje się ją jeszcze przed podłączaniem grzejników, jednak już po zainstalowaniu kotła (lub innego źródła ciepła) i rur. Ma ona na celu zweryfikowanie czy w żadnym miejscu nie występują wycieki wody. Jest to szczególnie ważne, gdy przewody poprowadzone są pod wylewką podłogową lub tynkami ścian. Jeśli nie przeprowadzi się tego ważnego testu i nie usunie nieszczelności, wówczas woda wraz z czasem doprowadzi do wykwitów pleśni na ścianach. W skrajnych przypadkach może dostać się do kontaktów, powodując zwarcie instalacji elektrycznej. Jak przeprowadza się próbę ciśnieniową? Dostępne są ogólne zasady pod nazwą „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji”. Warto jednak skorzystać z zasad opisanych przez producenta zastosowanych rozwiązań.

Opracowanie:

Teratherm Spółka Cywilna Karol Jabłoński, Daniel Szczytko

Białystok , Ciesielska 2 lok. 31A

Podziel się