Materiał Partnera Monitoring i alarmy niezawodne dzięki czujnikom bezpieczeństwa.

Monitoring i alarmy niezawodne dzięki czujnikom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jest ważne. Nie istotne jest czy mamy na myśli dobytek, mienie osoby fizycznej, rodzin, instytucji publicznej czy firmy. Ze względu na płynące z otoczenia zagrożenia dzisiejszy postęp technologiczny pozwala stworzyć instalacje bezpieczeństwa dozorowanego, które poprawiają komfort zarządzania obiektami publicznymi czy też poczucie bezpieczeństwa zwykłych ludzi. Zobaczmy, z jakich elementów składa się nowoczesny system monitoringu, na czym bazuje ich funkcjonowanie?

Monitoring i systemy alarmowe oparte są na działaniu różnych czujników bezpieczeństwa, które rejestrując zagrożenie, czy to w formie obrazu, ruchu, dźwięku informują o zaistnieniu sytuacji ponadstandardowej wymagającej co najmniej sprawdzenia, jak nie interwencji służb mundurowych.

Podział czujników w systemach bezpieczeństwa

Centrale alarmowe mogą być oparte na różnych czujnikach i urządzeniach uzupełniających, takich jak:

 • ·czujki ochrony obwodowej

 • czujki ruchu dualne

 • czujki ruchu PIR

 • czujki gazu

oraz dodatkowo sprzężone z nimi:

 • modemy

 • powiadomienia telefoniczne

 • zamki szyfrowe

 • anteny

 • kamery.

Ich właściwy montaż determinuje prawidłowe funkcjonowanie monitoringu i sieci alarmowej, której celem jest niedopuszczenie niepowołanych osób na teren posesji objętej ochroną. Chodzi o takie rozłożenie wspomnianych czujników, dobór ich wrażliwości i rodzaju rejestru zdarzeń, aby potencjalny bandyta wycofał się możliwie wcześnie, nim dotrze do drzwi, czy też okien budynku, hali, magazynu.

Podstawową sprawą w walce o twoje bezpieczeństwo jest projekt

Projekt instalacji monitorująco-alarmowej to podstawa udanej inwestycji. Aby cała sieć czujników monitorujących działała sprawnie, musi być właściwie:

 • Zaprojektowana instalacja

 • Dobrane czujniki do charakteru pracy

 • Poprawna instalacja poszczególnych modułów

 • Zagwarantowana opieka serwisowa

Firmą, która specjalizuje się w projektowaniu systemu monitoringu i systemów alarmowych wraz z całkowitą realizacją, poprzedzoną doborem wysokiej jakości komponentów składowych systemu, jest firma Monitoring1 Instalacje alarmowe i elektryczne.

Cały system alarmowy może składać się zarówno z kilku, jak i kilkunastu czujek, różnego rodzaju zagrożeń, rozróżniając, czy mamy do czynienia z działaniem osób trzecich, czy też spowodowanym nieuważnym działaniem domowników, czy pracowników wewnątrz budynku.

To jaki rodzaj czujek zostanie zamontowany, zależy od wielu czynników, w tym zakładanego budżetu na realizację inwestycji, co ważne nowoczesne systemy alarmowe można dowoli konfigurować według swoich potrzeb. System bezpieczeństwa może być opary o:

 • Czujniki ruchu

 • Czujniki magnetyczne, wrażliwe na wibrację (stłuczenie szyby)

 • ·Czujniki dymu, awarii instalacji wodno-kanalizacyjno-gazowej.

Podziel się