Materiał Partnera Malowanie konstrukcji stalowych – jak wykonać je poprawnie?

Malowanie konstrukcji stalowych – jak wykonać je poprawnie?

Konstrukcje stalowe są jednymi z najbardziej popularnych w przemyśle i obiektach użytkowych. Ze względu na cenę tego surowca, zestawioną z wysoką wytrzymałością, mamy do czynienia z bardzo rozbudowanymi wszerz i na wysokość budowlami z odkrytą stalą. Niestety, rozwiązanie to ma wadę – koroduje. Zabezpieczenia w postaci malowania muszą być odnawiane co kilka lat, a zaniedbane są źródłem problemów.

Pierwszą czynnością, jaką trzeba wykonać przy ponownym malowaniu konstrukcji stalowej, jest wstępne oczyszczenie z brudu i grubej rdzy. Pozwoli to na odkrycie wszystkich newralgicznych miejsc, w których mogło dojść do nadmiernej korozji i uszkodzenia. Należy także obejrzeć miejsca ewentualnych pęknięć. Po wykonaniu niezbędnych napraw, w postaci robót ślusarsko – spawalniczych, możemy przystąpić do procesu konserwacji stali farbą.

Po wstępnym oczyszczeniu z brudu czas na oczyszczenie właściwe konstrukcji.

Najprostszą metodą jest czyszczenie mechaniczne za pomocą szczotek elektrycznych i młotkowania specjalnymi głowicami. Czyszczenie nie pozwala zlikwidować ognisk korozji. Do tego celu, konstrukcję najlepiej jest wypiaskować. Piaskowanie konstrukcji stalowych pozwala na pełne usunięcie rdzy, dotarcie do wgłębień, zakrzywień i wżerów i w efekcie odkrycie białej stali na całej powierzchni. Części konstrukcji ze starą, ale dobrze trzymającą się farbą mogą z nią pozostać, należy tylko zmatowić i oczyścić mechanicznie.

Nie zwlekaj z malowanie po oczyszczeniu konstrukcji

Do malowania przystępujemy niezwłocznie po oczyszczeniu. Odkryta, oczyszczona stal zaczyna na nowo korodować w kontakcie z powietrzem, szczególnie w porze wilgotnej. Obowiązkowym krokiem jest nałożenie farby gruntującej i podkładowej. Często są one łączone w jeden produkt przez producentów farb. Wykończenie końcowe powinno być nie tylko estetyczne, ale też spełniać odporność na warunki wokół. Nie chodzi tylko o atmosferę i zjawiska meteorologiczne. Często konstrukcje takie są narażone na czynniki chemiczne, czy silne obciążenia mechaniczne lub erozyjne.

Przystępując do malowania konstrukcji stalowych, warto zatem zaufać wiedzy i doświadczeniu firmy zewnętrznej takiej jak, chociażby firma Dawid Krawczyk Zakład Prac Wysokościowych. Firmy specjalistyczne nie tylko zadbają o wykonanie usługi malowania, ale również dobiorą właściwie rodzaj farby do warunków użytkowania konstrukcji. Farba końcowa i jej parametry są oczywiście każdorazowo ustalone z gospodarzem obiektu. Przy planowaniu harmonogramu prac należy uwzględnić niepewność pogody, od której zależeć będzie możliwość wykonywania prac, jak również czas pełnego wyschnięcia farb.

Szczególnym przypadkiem, jest malowanie konstrukcji stalowych na dużych wysokościach. Tam, gdzie  nie ma bezpiecznego dojścia do konstrukcji, która wymaga malowania, roboty należy powierzać tylko doświadczonej ekipie wysokościowej, posiadającej uprawnienia, doświadczenie, odpowiedni sprzęt do ich wykonania.

Podziel się