Materiał Partnera Logistyka w branży spożywczej – największe wyzwania

Logistyka w branży spożywczej – największe wyzwania

Branżę spożywczą bez wątpienia możemy nazwać najważniejszym sektorem handlu. Z towarów dostarczanych na rynek spożywczy korzystają wszyscy, bez względu na zasobność portfela i upodobania. Artykuły żywnościowe są sprzedawane i kupowane każdego dnia, a zapotrzebowanie na nie nigdy nie zniknie. Jednak to nie terminowość realizacji zleceń jest największym wyzwaniem dla logistyki w tej branży.

Logistyka – ważny aspekt biznesu w handlu

Logistyka to pojęcie bardzo szerokie, które obejmuje znacznie więcej niż transport towarów. Choć ostatecznym celem działań z zakresu logistyki jest właśnie dostarczanie klientom potrzebnych dóbr we właściwej ilości i odpowiednim czasie, oprócz samej realizacji transportu kluczowe znaczenie ma tutaj zarządzanie dostępnymi zasobami, planowanie poziomu zapasów magazynowych i kontrola nad efektywnością przepływu towarów. System logistyczny stosowany w danym przedsiębiorstwie powinien uwzględniać także optymalizację kosztów ponoszonych na składowanie towarów i ich dystrybucję.

Z naszego doświadczenia wynika, że obszarem kryjącym bardzo duży potencjał oszczędnościowy jest magazynowanie. Profesjonalnie przeprowadzona analiza logistyczna pozwala m.in. na zwiększenie produktywności procesów magazynowych, co z kolei umożliwia redukcję strat wynikających z nieprawidłowego wykorzystania zasobów (ludzi, materiałów, sprzętu, produktów) – tłumaczy nasz rozmówca z firmy AUDYTEL

Sprawny przepływ artykułów spożywczych

Artykuły spożywcze zaliczane są do produktów szybkozbywalnych (szybkorotujących) - FMCG. Oznacza to, że sprzedawane są często i przy stosunkowo niskich marżach. Z punktu widzenia dostawców oznacza to przede wszystkim konieczność organizacji dużej ilości dostaw w krótkich odstępach czasu.

Szybki czas dostarczania wyrobów spożywczych do klientów wynika z jeszcze innej ich cechy charakterystycznej, a mianowicie ich ograniczonej trwałości. Choć niektóre suche produkty spożywcze są względnie trwałe, rozmaite przetwory branży mleczarskiej, mięsnej oraz warzywa i owoce mają bardzo krótki czas przydatności. W związku z tym konieczne jest jak najkrótsze przechowywanie ich w magazynach i jak najszybsze dostarczenie sprzedawcy detalicznemu.

Niezwykle istotną kwestią jest zachowywanie odpowiednich standardów higieny na wszystkich etapach
w łańcuchu dostaw. Wszystkie magazyny i pojazdy przeznaczone do transportu produktów spożywczych muszą spełniać właściwe standardy i normy, a także posiadać poświadczające ten fakt certyfikaty.

Duże znaczenie ma także stopień kwalifikacji kadr obsługujących magazyny i centra logistyczne w branży spożywczej. Zwłaszcza podczas prac przy konfekcjonowaniu towarów żywnościowych konieczne jest przestrzeganie surowych procedur fitosanitarnych oraz HACCP.

Coraz więcej przedsiębiorstw z branży spożywczej do obsługi procesów logistycznych zatrudnia zewnętrzne firmy, wyspecjalizowane w tego typu usługach. Outsourcing logistyki zawsze powinien obejmować przede wszystkim wnikliwą analizę funkcjonujących obecnie procesów. Przedsiębiorcy mogą też korzystać np. z doradztwa w zakresie planowania poziomu zakupów i zapasów, budowy sieci dystrybucji czy projektowania pełnego systemu logistycznego.

Podziel się