Materiał Partnera Kruszywa wykorzystywane do budowy dróg

Kruszywa wykorzystywane do budowy dróg

Budownictwo drogowe rozwija się bardzo intensywnie i stawia na wysokiej jakości materiały. Podczas budowy dróg wykorzystuje się różnego rodzaju surowce pochodzenia naturalnego, a także sztuczne. Kruszywa oraz masy ziemne muszą spełniać szereg wymagań i być dostosowane do rygorystycznych norm budowlanych. Jakie kruszywa są wykorzystywane do budowy dróg?

Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne są pochodzenia mineralnego, najczęściej wydobywa się je metodą odkrywkową w kopalniach lub pozyskuje podczas pogłębiania rzek i jezior. Kruszywa naturalne uszlachetnia się w procesach przesiewania i płukania, dzięki czemu zyskują lepsze właściwości poprzez usunięcie wszelkich zanieczyszczeń. Kruszywa naturalne wykorzystywane do budowy dróg dzielimy na żwirowe oraz łamane, czyli powstałe w wyniku rozdrobnienia skał za pomocą urządzeń mechanicznych. Żwir to osadowa skała okruchowa, jego ziarna mają wielkość od 2 do nawet 63 mm. Powszechnie stosowany jest jako składnik betonów i mas bitumicznych, a także jako materiał do podbudowy dróg. Grys jest natomiast kruszywem rozdrabnianym za pomocą urządzeń mechanicznych. Wykorzystuje się go do tworzenia warstw wiążących, wyrównawczych i ścieralnych. Do kruszyw naturalnych zaliczamy także tłuczeń, również rozdrabniany mechanicznie. Ten surowiec znajduje zastosowanie w budowie nawierzchni kolejowych i drogowych.

Kruszywa naturalne wykorzystywane do budowy dróg można zakupić w kopalni AWIDA w Bystrzycy pod Oławą w województwie dolnośląskim.

Kruszywa sztuczne

W budownictwie drogowym często wykorzystuje się także kruszywa, które nie występują w naturze. Kruszywa sztuczne to materiały pochodzenia mineralnego, które zostały poddane obróbce lub powstały z przetworzonych odpadów budowlanych, hutniczych lub górniczych. Kruszywa sztuczne dzieli się również ze względu na rozmiar ziaren. Wyróżnić możemy kruszywa drobne, grube, wypełniacze i o uziarnieniu ciągłym.

Kupujesz kruszywo do budowy dróg? O tym musisz pamiętać!

Materiały wykorzystywane do budowy dróg muszą charakteryzować się bardzo dużą wytrzymałością oraz wysoką odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Tylko wysokiej jakości surowce zapewnią trwałe nawierzchnie, które nie będą szybko się ścierać ani pękać. Szeroka wiedza na temat właściwości poszczególnych kruszców oraz optymalne ich dobranie do potrzeb danej inwestycji zagwarantuje powstanie drogi, która będzie służyła przez długie lata.

Podziel się