Materiał Partnera Kruszywa naturalne a kruszywa sztuczne

Kruszywa naturalne a kruszywa sztuczne

Kruszywa są to materiały pochodzenia mineralnego lub organicznego, które wykorzystuje się obecnie na wielu płaszczyznach. Zastosowanie znajdą przede wszystkim w przemyśle oraz w budownictwie. Jednym z głównych kryteriów kwalifikacji kruszywa jest sposób jego pozyskiwania. Wyróżniamy zatem kruszywa naturalne oraz kruszywa sztuczne. Czym się charakteryzują obie te grupy? Przeczytajcie koniecznie nasz artykuł.

Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne są to materiały pochodzenia mineralnego, które powstają na skutek różnorodnych erozji skalnych lub w wyniku rozdrabniania mechanicznego luźno opadających okruchów skalnych. Kruszywa najczęściej gromadzą się na dnach jezior i rzek, ale wydobywa się je również z kopalni piaskowych oraz kopalni żwiru. Możemy rozróżnić dwa typy kruszyw naturalnych, czyli łamane oraz żwirowe.

Do najbardziej znanych kruszyw naturalnych zaliczamy:

  • piasek (wielkość ziarna sięga do 2 milimetrów)
  • żwir (wielkość ziarna waha się między 2 a 63 milimetrami)
  • otoczaki (wielkość ziarna wynosi od 63 do 250 milimetrów)
  • pospółkę (jest to nazwa mieszanki piasku oraz żwiru)

Popularną praktyką jest poddawanie wydobytego kruszywa dodatkowym procesom, takim jak przesiewanie czy płukanie. Dzięki temu możliwe jest oczyszczenie materiałów ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pylistych oraz ich dalsza klasyfikacja. “Współczesne zaawansowane rozwiązania technologiczne pozwalają na wydobycie kruszywa naturalnego o najwyższej jakości, niemal bez jego uszkodzenia.“ - mówi specjalista z firmy Żwirownia Nowe Gołębiewko.

Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne, podobnie jak kruszywa naturalne są materiałem pochodzenia mineralnego z tą jednak różnicą, że otrzymany materiał został poddany późniejszej obróbce czy modyfikacji. Do tej grupy zaliczymy również kruszywa wytwarzane z recyklingu, które powstają w głównej mierze z przetworzonych materiałów budowlanych. Podstawowym parametrem kwalifikacji kruszywa sztucznego jest wielkość jego uziarnienia. Kruszywa drobne posiadają ziarna do 4 milimetrów, natomiast kruszywa grube to te, o ziarnach większych niż 4 milimetry.  Możemy zastosować także drugi podział, ze względu na pochodzenie materiału bazowego. W tym przypadku wyróżniamy kruszywa powstałe w wyniku obróbki termicznej surowców mineralnych jak glinoporyt czy keramzyt oraz te wytworzone z recyklingu odpadów przemysłowych, czyli m.in. żużel.

Reasumując, kruszywa naturalne i kruszywa sztuczne różnią się przede wszystkim sposobem ich pozyskiwania. Kruszywa naturalne powstają w samoczynnych procesach występujących w przyrodzie jak na przykład erozje skalne. Znane są pod postacią piasku, żwiru czy podsypki. Natomiast kruszywa sztuczne są efektem recyklingu materiałów budowlanych lub obróbki materiałów mineralnych.

Opracowanie:

Podziel się