Materiał Partnera Konserwacja kotła pelletowego. Zasady postępowania

Konserwacja kotła pelletowego. Zasady postępowania

Prawidłowa konserwacja kotła na pellet pozwala na utrzymanie go w najwyższej sprawności i uniknięcie usterek. Ponadto, jeśli Twój kocioł będzie właściwie eksploatowany, możesz zaoszczędzić na zużyciu paliwa. Dlatego regularne przeglądy oraz samodzielna konserwacja to wymierne korzyści finansowe, związane z mniejszym użyciem pelletu oraz przedłużeniem żywotności urządzenia.

 

Podstawy konserwacji

 

Konserwacja kotła na pellet polega przede wszystkim na czyszczeniu go z osadów, które powstają podczas spalania. Jest to istotne, ponieważ elementy nieczyszczonego kotła mogą ulegać korozji lub nawet gniciu. Awarii może ulec również grzałka w żarniku, a palnik może się zablokować. Czystość rusztu należy regularnie sprawdzać, a popiół z popielnika powinien być usuwany. Jeśli urządzenie będzie nieużywane przez kilka dni, należy opróżnić zasobnik na pellet oraz oczyścić rurę podającą paliwo do kotła. Jak wyjaśnia pracownik firmy PolSpaw, te proste i niewymagające wysiłku czynności mogą przedłużyć działanie kotła i pozwolą uniknąć kosztownych napraw. Warto również pamiętać o zlecaniu regularnych przeglądów urządzenia.

 

Przeglądy kotłów

 

Należy je wykonywać po zakończeniu sezonu grzewczego, a więc zwykle w maju lub w czerwcu. Kontrolę powinien przeprowadzić uprawniony pracownik autoryzowanego serwisu. Przegląd kotła na pellet polega na bardzo dokładnym czyszczeniu ścian komory paleniska oraz wymiennika ciepła z popiołu. Ponadto, specjalista sprawdza stan części kotła szczególnie narażone na występowanie usterek, czyli żarnik pelletowy, czujniki sterownika oraz podajnik i rura podająca paliwo. Niektóre elementy ruchome są również smarowane, aby zachować ich dobrą kondycję w okresie bezczynności.

 

Warto podkreślić, że niektórzy producenci kotłów podają regularne przeglądy jako warunek konieczny do sprawnego działania kotłów i jeśli zaniedbasz kontrolę, możesz utracić gwarancję na urządzenie.

 

Samodzielna konserwacja

 

Oprócz regularnych przeglądów i zabiegów konserwacyjnych wykonywanych przez fachowca, nie można zaniedbywać regularnego czyszczenia kotła przez użytkownika. Podstawą konserwacji kotłów na pellet jest utrzymywanie ich elementów w czystości. Nawet jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w funkcję samooczyszczania, należy regularnie sprawdzać, czy w rurze podającej lub zrzutowej nie nastąpiła akumulacja pyłów.

 

Ważne jest także kontrolowanie poziomu paliwa w podajniku oraz sprawdzanie czystości rusztu. Wymiennik ciepła, kanały spalinowe oraz ściany kotła powinny być czyszczone nie rzadziej niż raz w miesiącu. Pozwoli to na zachowanie urządzenia w wysokiej sprawności i zminimalizowanie ryzyka awarii.

 

 

 

Podziel się