Materiał Partnera Konserwacja domowej instalacji elektrycznej – od czego zacząć?

Konserwacja domowej instalacji elektrycznej – od czego zacząć?

Od porażenia prądem przez iskry, zwarcie, aż do pożaru – wadliwe okablowanie elektryczne może być niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia domowników. Aby mieć pewność, że instalacja działa sprawnie i nie stanowi zagrożenia, należy obchodzić się z nią szczególnie ostrożnie i z zachowaniem rygorystycznych norm bezpieczeństwa.

Instalacja elektryczna – na co zwróć uwagę

Rutynowe sprawdzanie wszystkich gniazd i obwodów jest zalecane przynajmniej raz w roku. Podczas inspekcji warto zwrócić uwagę na obecność prądu pod napięciem w tablicach rozdzielczych i gniazdach. Obecność prądu w tych miejscach może świadczyć o tym, że okablowanie zostało wystawione na działanie wody lub nie jest prawidłowo uziemione. Jeśli przełącznik w łazience lub kuchni wywołuje nawet niewielki szok podczas włączania i wyłączania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpił problem z uziemieniem.

Istotnym sygnałem alarmowym są także częste spadki napięcia, migotanie światełek lub przepalanie żarówek. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z tych problemów, warto wezwać elektryka, np. z Elektro Tech, i przeprowadzić diagnostykę instalacji.

Nieprawidłowa praca urządzeń – o czym świadczy?

Urządzenia elektryczne mogą ulec uszkodzeniu w wyniku zwarcia, ale wtedy jest już za późno na usunięcie usterki. Aby zapobiec poważnej awarii urządzeń, trzeba reagować po zaobserwowaniu pierwszych nieprawidłowości, np. iskrzącej się wtyczki czy nagrzewającego się adaptera mimo odpowiedniego napięcia. Takie symptomy oznaczają najczęściej problem z gniazdkiem elektrycznym.

Zasady bezpieczeństwa – instalacja elektryczna

Porażenia prądem elektrycznym jest bezpośrednim skutkiem działania urządzeń elektrycznych w pobliżu punktów poboru wody – zwłaszcza kuchni, gniazdek zewnętrznych, garaży i toalet. Wszelkie urządzenia elektryczne powinny być trzymane jak najdalej od kranów i pryszniców. Okablowanie w wilgotnych pomieszczeniach powinno być sprawdzane częściej niż w innych częściach domu.

Aby zapobiec przerwom w dostawie prądu, upewnij się, że do jednego obwodu nie jest podłączonych zbyt wiele urządzeń. Przeciążenie jest jednym z powszechnych problemów związanych z okablowaniem. Kiedy masz zbyt wiele gniazdek pracujących jednocześnie, które przekraczają pobór mocy, komponenty nagrzewają się, powodując potknięcie lub iskrzenie wyłączników. Dlatego rozsądnie jest wiedzieć, które urządzenia wymagają dużej mocy.

Układy elektryczne powinny być utrzymywane w dobrym stanie w całości. Gniazdka, przewody, wyłączniki samoczynne, skrzynka obwodów elektrycznych i żarówki, tworzą system, którego prawidłowe działanie zostanie zakłócone, jeżeli jedna część ulegnie uszkodzeniu.

Opracowanie:

Elektro Tech Marcin Gorzkiewicz

Gliwice , LIPCOWA 5 lok. 25

Podziel się