Materiał Partnera Kolejność prac instalacyjnych podczas budowy domu

Kolejność prac instalacyjnych podczas budowy domu

Na konstrukcję naszego domu składa się kilka instalacji niezbędnych do funkcjonowania. Ich ogół określa się mianem instalacji sanitarnych, a w ich skład wchodzą między innymi instalacje: wodno-kanalizacyjna, grzewcza oraz wszelkie inne związane z mediami takimi jak woda, gaz czy powietrze. O ich sprawności decyduje przede wszystkim poprawne wykonanie, a zatem też kolejność prowadzonych prac.

Etapy budowy domu

Kolejność montażu poszczególnych instalacji w budowanym domu ma znaczący wpływ na koszt prowadzonych prac oraz ich poziom trudności. Właściwym wykonaniem zajmą się odpowiednie firmy instalatorskie, takie jak Zakład Instalacji Sanitarnych, my jednak również powinniśmy wiedzieć, jak wygląda poprawny przebieg robót w tym zakresie.

Wykonanie instalacji odbywa się zazwyczaj w dwóch etapach: pierwszy obejmuje rozprowadzenie przewodów drugi – rozmieszczenie urządzeń oraz akcesoriów potrzebnych do ich obsługi. Podczas robót fundamentowych należy:

  • odprowadzić ścieki poza budynek;
  • rozprowadzić rury kanalizacyjne w gruncie pod podłogą;
  • doprowadzić wodę do budynku na głębokości około 1,5 metra;
  • doprowadzić powietrze do spalania dla kominka i kotła;
  • doprowadzić do budynku kabel elektroenergetyczny do złącza, kabel domofonowy, kable na potrzeby oświetlenia bramy.

Dalszy montaż instalacji ma miejsce, kiedy dom będzie znajdował się w stanie surowym zamkniętym.

Przebieg prac instalatorskich

Wykonaniem instalacji elektrycznej możemy co prawda zająć się już w warunkach stanu surowego otwartego i pozostawić budynek na zimę, jednak zawsze istnieje wówczas ryzyko kradzieży kabli. Skrzynka rozdzielcza może być zamontowana jedynie wówczas, gdy budowa znajduje się pod stałym nadzorem. Wraz z przewodami elektrycznymi dobrze jest rozprowadzić również instalację telefoniczną i telewizyjną, a także zadbać o stałe łącze internetowe czy przewody instalacji alarmowej, nawet jeśli nie planujemy jeszcze jej założenia. Gniazda, włączniki oraz punkty oświetleniowe należy montować dopiero po przeprowadzeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Instalacje wodne i kanalizacyjne przeprowadza się przed położeniem tynków na ścianach i wylewek na podłogach. Mogą one być wykonywane równocześnie z układaniem przewodów elektrycznych, jeśli tylko zaangażowane do tego firmy instalatorskie nie będą sobie przeszkadzać. Przewody ciepłej i zimnej wody w domach jednorodzinnych zazwyczaj umieszcza się przy ścianach nośnych i działowych, a następnie maskuje płytami gipsowo-kartonowymi – rzadziej w bruzdach wykutych w murach. Na poszczególnych kondygnacjach prowadzone są one natomiast w stropie i ukrywa w warstwie izolacyjnej podłogi.

Równolegle z instalacją wodno-kanalizacyjną ta sama firma zajmie się montażem urządzeń instalacji grzewczej. W większości domów jednorodzinnych stosuje się centralne ogrzewanie oparte na systemie składającym się z kotła grzewczego i sieci grzejników. Do każdego z grzejników prowadzić muszą dwa przewody: zasilający oraz powrotny. Wychodzą one zazwyczaj z rozdzielaczy umieszczanych na poszczególnych kondygnacjach domu. Sam montaż urządzeń grzewczych powinien mieć miejsce po zakończeniu prac wykończeniowych.

Opracowanie:

Podziel się