Materiał Partnera Kiedy stosować przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe?

Kiedy stosować przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe?

Instalacje tryskaczowe to najpopularniejszy system czynnej ochrony przeciwpożarowej budynków. Taki automatyczny system gaśniczy znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkowania obiektu i pozwala uniknąć ogromnych strat w przypadku zaprószenia ognia. W jakich budynkach powinny być stosowane instalacje tryskaczowe i co na ten temat mówią przepisy prawa budowlanego?

Instalacje tryskaczowe a prawo

Przepisy przeciwpożarowe wymagają w niektórych przypadkach, oprócz obowiązkowego przystosowania konstrukcji pod kątem ochrony przed ogniem, zainstalowania stałych instalacji gaśniczych. Lista rodzajów budowli podlegających tym wytycznym zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ochronie przeciwpożarowej budynków. Znajdują się tam przede wszystkim budynki o zwiększonym ryzyku pożarowym, takie jak zakłady produkcyjne używające łatwopalnych materiałów czy obiekty o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Jak działa system tryskaczowy?

Stała instalacja tryskaczowa ma za zadanie automatycznie rozpocząć czynne gaszenie pożaru po jego wykryciu. Zasilana jest za pomocą pomp ze zbiornika znajdującego się najczęściej w dolnej części budynku. Zazwyczaj gaszenie jest inicjowane przez tryskacze - pod wpływem wysokiej temperatury zawarta w nich ciecz otwiera przepływ wody lub piany. Środek gaśniczy przepływający przez zawór kontrolno-alarmowy (ZKA) dodatkowo uruchamia dzwon alarmowy i włącznik pomp zapewniających odpowiednie ciśnienie. W odróżnieniu od podobnych systemów zraszaczowych, instalacja taka działa strefowo – gaszenie następuje tylko w pomieszczeniach, w których wykryto niebezpieczną temperaturę. Zapobiega to zniszczeniu przez wodę lub pianę części budynku niezagrożonych przez pożar.

Korzyści z instalacji systemu gaśniczego

Specjaliści zajmujący się budową takich systemów, jak na przykład firma Mar-Bud, zazwyczaj zakładają je wtedy, kiedy wymagają tego przepisy. Warto jednak rozważyć ich montaż nawet bez prawnego przymusu. Instalacja gaśnicza znacząco zwiększa ochronę przeciwpożarową budynku. Ponadto czynne systemy przeciwogniowe zaplanowane już na etapie projektowania obiektu umożliwiają obniżenie klasy odporności konstrukcji budynku, a także wydłużenie dróg ewakuacyjnych, aby lepiej dostosować układ pomieszczeń do zamysłu projektanta. Ich montaż wskazany jest również w już istniejących budynkach, w których występują przeszkody ewakuacyjne lub jakiekolwiek inne elementy przeciwpożarowe negatywnie zaopiniowane przez biegłych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas