Materiał Partnera Kiedy należy zlecać pomiary rezystancji izolacji kabli?

Kiedy należy zlecać pomiary rezystancji izolacji kabli?

Pomiar rezystancji izolacji kabli sieci energetycznej znajdujących się w naszym domu to jedna z rutynowych czynności, które powinny być przeprowadzane regularnie w określonych odstępach czasu opisanych ściślej w przepisach prawa budowlanego w celu zapewnienia zarówno mieszkańcom pełnego bezpieczeństwa, jak i sprawnego działania systemów elektrycznych. Co jeszcze warto wiedzieć w tym zakresie? O tym piszemy w poniższym artykule.

Na czym polegają pomiary rezystancji izolacji kabli i kto może je dla nas wykonać?

W trakcie pomiarów rezystancji izolacji kabli dokonuje się przeglądu oraz weryfikacji dotyczącej natężenia prądu przepływającego przez izolację na skutek działania określonego napięcia. Do tego typu badań są stosowane specjalne urządzenia pomiarowe, za pomocą których jest możliwe wyliczenie końcowej wartości na podstawie wzoru bazującego na prawie Ohma, według którego napięcie równa się iloczynowi oporu elektrycznego (mierzonego w Omach) i natężenia prądu. Po przekształceniu tego wzoru wynika bowiem, iż opór stawiany przez izolację jest równy wartości napięcia podzielonej przez wartość natężenia.

Pomiar rezystancji izolacji kabli może być wykonywany tylko i wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowaną, a także posiadającą specjalistyczne uprawnienia osobę taką, jak pracownicy sprawdzonej firmy JMK Elektryka ze Sławkowa, która oferuje rzetelne wykonanie kompleksowych usług z zakresu elektroinstalatorstwa na terenie województwa śląskiego. Pracownicy tego przedsiębiorstwa to również osoby doświadczone w swoim fachu, które pracują ze specjalistycznym sprzętem i systematycznie dokształcają się.

Zasady pomiarów rezystancji izolacji kabli oraz wymagana częstotliwość przeprowadzania tego typu badań

Jeśli chodzi o zasady dotyczące przebiegu badania rezystancji izolacji kabli, to obejmują one między innymi weryfikację prawidłowego doboru oraz działania przyrządów pomiarowych, dokładne oględziny danego budynku w celu sprawdzenia kompletności systemów oraz wykrycia ewentualnych usterek, jak również weryfikację stanu ochrony podstawowej oraz stanu urządzeń z nią związanych, jak również pozostałych połączeń instalacyjnych. W ramach tych badań należy także przeanalizować dokumentację techniczną budynku tak, aby było możliwe dobranie najlepszej metody pomiaru, a także ustalenie jednoznaczności kryteriów oceny rezultatów badań.

W kwestii pomiarów rezystancji izolacji kabli, warto nadmienić również, iż niezwykle istotną kwestię stanowi tu także zachowanie odpowiedniej częstotliwości, jeśli chodzi o wykonywanie tych badań. Według ustawy prawa budowlanego Dz. U. 2006, art. 156, poz. 1118 pomiary rezystancji powinny być przeprowadzane minimum raz na pięć lat w większości budynków, zaś w przypadku obiektów komunalnych, miejsc pracy oraz obiektów, w których panuje szczególne ryzyko porażenia kogoś prądem okres ten wynosi minimum raz do roku.

Opracowanie:

Jmk Elektryka sp. z o.o.

Sławków , Gajowych 11

Podziel się