Materiał Partnera Kiedy należy przeprowadzić niwelację terenu?

Kiedy należy przeprowadzić niwelację terenu?

W celu przeprowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych, a także robót ziemnych, niezbędne jest wcześniejsze odpowiednie przygotowanie terenu. Jedną z najczęściej realizowanych czynności w tym celu, która zaliczana jest jako przygotowanie terenu, stanowi niwelacja. Na czym dokładnie polega niwelacja terenu i kiedy należy zdecydować się na jej przeprowadzenie?

Niwelacja terenu – co to jest i jak się ją przeprowadza?

Mówiąc najprościej, niwelacja terenu polega na jego wyrównaniu. Istotnym elementem tego procesu jest przeprowadzenie badań wysokościowych terenu, których celem jest optymalne przystosowanie terenu do możliwości wykonywania późniejszych czynności. Właściwe przystosowanie terenu jest gwarancją uzyskania odpowiedniej stabilności powstającego obiektu budowlanego. Dzięki niwelacji możliwe jest dowolne ukształtowanie terenu, a także pozwala ona na jego odwodnienie.

Do realizacji tych prac wykorzystuje się niwelatory, czyli urządzenia pozwalające na przeprowadzenie dokładnych pomiarów wysokości. Obecnie firmy oferujące niwelację terenu jak np. Rw-Tech z Poznania, zazwyczaj używają w tym celu nowoczesnych niwelatorów, które posiadają automatyczne kompensatory. Takie urządzenia gwarantują uzyskanie wysokiej dokładności pomiarów. Poza tym w trakcie niwelacji terenu używa się też tachimetrów, dzięki którym możliwe jest mierzenie kątów poziomych i pionowych, a także odległości. Na podstawie tych badań można ocenić ukształtowanie powierzchni oraz zaplanować kolejne prace, których celem jest wyrównanie działki.

Następnym etapem jest profilowanie gruntu. Po wykonaniu tego zadania uzyskuje się płaską powierzchnię na wyznaczonym wcześniej poziomie. W trakcie tych prac nieraz zachodzi konieczność wywiezienia nadmiaru ziemi lub przywiezienia jej w przypadku zbyt małej ilości. Etapem kończącym niwelację terenu jest jego wyrównywanie i zagęszczenie. Te prace ziemne wymagają użycia ciężkich maszyn budowlanych, np. walców, równiarek oraz płyt wibracyjnych. Ze względu na to, że niwelacja terenu musi przebiegać precyzyjnie, a także niezbędne jest zastosowanie ciężkich maszyn budowlanych, czynności te lepiej powierzyć specjalistom od przeprowadzania takich robót ziemnych.

Kiedy wskazane jest przeprowadzenie niwelacji terenu?

Niwelacja terenu to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów stanowiących wstępne przygotowanie terenu pod inwestycje ziemne i budowlane. Niwelację zaleca się wykonać w przypadku rozmaitych prac budowlanych, np. w przypadku budowania obiektów użytkowych, domów jednorodzinnych i innych budynków mieszkalnych. Należy jednak pamiętać, że niwelacja terenu wskazana jest nie tylko w sytuacji, gdy budujemy obiekty posiadające fundamenty. Równie często przeprowadza się takie roboty ziemne przed tworzeniem parkingów, dróg czy ogrodów i innych obiektów budowlanych.

Opracowanie:

Rw-Tech Robert Woźniak

Poznań , Wilków Morskich

Podziel się