Materiał Partnera Kiedy i w jaki sposób przygotowuje się mapy do celów projektowych?

Kiedy i w jaki sposób przygotowuje się mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to jeden z najważniejszych składników dokumentacji kartograficznej, która niezbędna jest przy m.in. przy inwestycjach budowlanych. Skonstruowanie solidnego obiektu wymaga bowiem naniesienia istotnych zmian na mapę zasadniczą. Stworzenie takiego opracowania należy zlecić specjaliście – w jaki dokładnie sposób przygotuje on mapę do celów projektowych?

Ważna mapa zasadnicza

Mapa do celów projektowych to niezwykle istotne opracowanie – bez niego prac nie może bowiem rozpocząć architekt, czyli fachowiec zajmujący się początkowym etapem konkretnej inwestycji. Taka mapa jest również niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę. Jej wykonanie musi być bardzo precyzyjne, dlatego warto zlecić tego typu pracę renomowanemu geodecie. Przeprowadzi on niezbędną aktualizację mapy zasadniczej dla celów danej inwestycji.

Uzyskane przez niego opracowanie przedstawia bieżące zagospodarowanie wybranego terenu. Celem geodety jest przeniesienie założeń projektowych na mapę zasadniczą. Dotyczą one jednak nie tylko samego obiektu, który ma powstać na działce, ale też terenów przynależnych. Precyzyjnym stworzeniem mapy do celów projektowych zajmie się firma Kart-Dom, która świadczy kompleksowe usługi geodezyjne w ramach obsługi inwestycji. Opracowanie kartograficzne wykonane przez specjalistę będzie więc zawierało również dane odnośnie zagospodarowania obszaru sąsiedniego. Co jeszcze znajdzie się na takiej mapie?

Wiele istotnych informacji

Na mapie do celów projektowych znaleźć można szczegółowo naniesione informacje na temat usytuowania poszczególnych elementów zabudowy. W ten sposób przedstawiana jest bryła obiektu, który będzie postawiony na działce. Mapa do celów projektowych obejmuje też precyzyjne wymiary, a całe opracowanie musi mieć określony zakres oraz granice. Na podstawie pomiarów geodezyjnych specjalista ustali również rzędne w układzie wysokościowym, które także znajdą się na takim opracowaniu kartograficznym. Zaktualizowana mapa zasadnicza musi też zawierać elementy zagospodarowania działki.

Istotnym parametrem jest orientacja – na mapie do celów projektowych znajduje się informacja na temat orientacji zarówno lokalizacji na konkretnym obszarze, jak i względem stron świata, co z kolei oznacza wyznaczenie kierunku północy na opracowaniu kartograficznym. Mapa do celów projektowych to zatem szereg czynności, które muszą być zrealizowane przez geodetę – jest ona jednak niezbędna do planowego i prawidłowego rozpoczęcia i ukończenia inwestycji budowlanej, dlatego warto powierzyć jej wykonanie doświadczonemu geodecie.

Podziel się