Materiał Partnera Jakie znaczenie ma wilgotność powietrza w branży papierniczej i poligraficznej?

Jakie znaczenie ma wilgotność powietrza w branży papierniczej i poligraficznej?

Istnieje wiele gałęzi przemysłu, w których niezwykle ważną rolę odgrywa utrzymanie właściwych warunków wilgotności i temperatury powietrza. Należą do nich branże poligraficzna oraz papiernicza. Wszystko ze względu na właściwości samego papieru i jego podatność na zmiany klimatyczne w pomieszczeniu. Do zapewnienia dobrej jakości produktów końcowych niezbędny jest stały monitoring wilgotności w zakładach.

Papier a wilgotność

Obydwie branże wymienione w tytule artykułu łączy jedna podstawowa rzecz ­ papier. W jednej jest on wytwarzany, a w drugiej stanowi podstawowe narzędzie pracy. Stąd też warunki klimatyczne panujące w tych miejscach muszą być ściśle dostosowane do jego właściwości, a rozwiązania w tym zakresie oferuje między innymi firma Synapo ze Szczecina. Ze względu na surowiec, z którego jest wytwarzany, czyli drewno oraz zawartość wody we włóknach celulozowych, jest bardzo podatny przede wszystkim na zbyt niską wilgotność. W takich okolicznościach szybko zaczyna tracić swoje pierwotne właściwości. Jest podatny na deformacje – kurczenie się, rozrywanie oraz rolowanie. Ponadto suche powietrze sprzyja namnażaniu się wyładowań elektrostatycznych, co znacząco utrudnia pracę z materiałem i wpływa negatywnie na rozprowadzanie się farb w druku. W związku z tym optymalna wilgotność powietrza w zakładach zajmujących się obróbką papieru powinna mieścić się w przedziale 50-60% przez cały rok.

Specjalistyczne nawilżanie

W tych miejscach zwykły system klimatyzacyjno-wentylacyjny może okazać się nieskuteczny, również ze względu na kubaturę tego rodzaju obiektów. W związku z tym najczęściej inwestuje się w specjalistycznie instalacje, chociażby systemy wysokociśnieniowe nawilżania powietrza. Woda, która jest najpierw filtrowana oraz zmiękczana w ramach zjawiska odwróconej osmozy jest tłoczona do dysz pod wysokim ciśnieniem dzięki pompie, a następnie wypuszczana do pomieszczenia w postaci aerozolu. Dla efektywnego działania, tego rodzaju urządzenia są także wyposażone w czujniki wilgotności, na bieżąco przesyłające odczyty do szafy sterującej. To wszystko umożliwia w pełni zautomatyzowane utrzymanie właściwych warunków klimatycznych w papierni oraz drukarni.

Zalety zintegrowanego systemu

Poza utrzymaniem odpowiedniej jakości wyrobów papierowych, duże znaczenie ma również przyspieszenie procesów produkcyjnych.

Wilgotność ma bowiem także wpływ na pracę maszyn oraz urządzeń, jej zbyt duży poziom prowadzi z reguły do ich uszkodzeń.

Systemy wysokociśnieniowe można wyposażyć w stacje przemysłowego uzdatniania wody, dzięki temu uzyskujemy czyste H2O. Kompletny system wysokociśnieniowy wraz ze stacją demineralizacji wody to mniejsza awaryjność sprzętu, brak ryzyka przestojów na produkcji, a co za tym idzie strat finansowych. Zaoszczędzone koszty przejawiają się także w mniejszym zużyciu farb. Ponadto odpowiednia wilgotność to mniejsze pylenie, większy komfort pracy i lepsze samopoczucie. Trudno więc nie zauważyć, że warunki klimatyczne w obydwu branżach przekładają się na kilka istotnych aspektów działania zakładów. Tym bardziej warto o nie zadbać, decydując się na nowoczesne, zintegrowane rozwiązania nawilżania.

Opracowanie:

Synapo Systemy nawilżania powietrza

Szczecin , Pomorska 112A

Podziel się