Materiał Partnera Jakie usługi wykonuje geodeta?

Jakie usługi wykonuje geodeta?

Geodeta uczestniczy w całym procesie budowy. Wykonuje pomiary działki i gruntu oraz wystawia dokumenty. Zajmuje się wytyczeniem działki i budynku, sporządza mapę zasadniczą, na którą nanosi wszystkie informacje o gruntach, budynkach, użytkach gruntowych oraz podziemne sieciach. Dokonuje kontroli po zrealizowaniu inwestycji. Geodeta zajmuje się również wyceną wartości nieruchomości.

Kiedy potrzebny jest geodeta?

Geodeta jest potrzebny do wykonania pomiarów i prac geodezyjnych, które związane są z wszelkiego rodzaju gruntami. Jest więc niezbędny na każdej działce budowlanej, na której ma zostać wybudowany: dom jednorodzinny, hotel, market, zakład, biurowiec oraz inny obiekt. Geodeta jest niezbędny, przy budowie mostu, drogi i autostrady. Musi bowiem sprawdzić m.in. grunt, uzbrojenie techniczne, wody źródłowe. Zakres usług firm geodezyjnych jest bardzo szeroki i różnorodny. Geodeta zajmuje się pomiarami zarówno małych, jak i dużych powierzchni, np. kopalń. Firma geodezyjna obsługuje inwestycje budowlane, przemysłowe i wydobywcze. Przykładowo geodezja inżynieryjna zajmuje się precyzyjnymi pomiarami objętości m.in. wykopów, nasypów, pryzm węgla i kruszyw. Tak więc jest wiele rodzajów geodezji, ale bez względu na branżę, zawsze jest potrzebny geodeta, do wykonania pomiarów, map, dokumentów, wyceny nieruchomości itp.

Czym są pomiary geodezyjne?

Geodeta z firmy GEO-SIM jest przydatny przed ogrodzeniem działki, w celu sprawdzenia i dokładnego zaznaczenia umiejscowienia terenu pod budowę. Na budowie natomiast, jest niezbędny. Pojawia się tuż po uzyskaniu pozwolenia na rozpoczęcia budowy, jako jedna z pierwszych osób. Geodeta musi najpierw wykonać wszystkie pomiary, by mogły ruszyć prace ziemne. Oprócz tyczenia budynku sporządza mapę zasadniczą, na którą nanosi wykonane pomiary. Niezwykle istotna jest właśnie mapa, ponieważ zawiera informacje o wszystkich obiekty, użytkach gruntowych i podziemnych sieciach. Dokument pokazuje aktualną sytuację na działce. Geodeta wykonuje również zdjęcia terenu. Po zakończeniu budowy pojawia się ponownie na placu, by wykonać pomiary, do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. Musi precyzyjnie wymierzyć powstały budynek i nanieść na mapę, wszystkie przyłącza instalacji, i dodatkowo dokonać wpisów w dzienniku budowy. Jeśli inwestycja została wykonana zgodnie z wytycznymi, nieruchomość zostaje oddana do użytku.

Jakie uprawnienia ma geodeta?

Uprawnienia do wykonywania zawodu geodety można otrzymać po pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego i ustnego. Wydaje je Komisja Kwalifikacyjna ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Geodeta pracuje sam lub w firmie, która świadczy kompleksowe usługi geodezyjne, jednakowo klientom indywidualnym, jak i przedstawicielom firm oraz instytucji. Bez względu na to, czy GEO-SIM podejmuje się geodezyjnej obsługi budowy, czy geodezyjnych pomiarów kontrolnych lub innych zadań, prace wykonuje rzetelnie i terminowo. Oprócz inwestycji budowlanych realizuje również inwestycje drogowe oraz podejmuje się weryfikacji ewidencji gruntów. Geodeci tworzą więc zgrany i doświadczony kilkuosobowy zespół. Zawód geodety wiąże się przede wszystkim z pasją i możliwością ciągłego rozwoju. Specjalista pracuje w trudnych warunkach, więc musi mieć zamiłowanie do wykonywania profesji.

Opracowanie:

GEO-SIM Bartosz Grzesiak

Poznań , Chełmońskiego 3 lok. 13

Podziel się