Materiał Partnera Jakie są zasady transportu kruszyw budowlanych?

Jakie są zasady transportu kruszyw budowlanych?

Kruszywa budowlane mają bardzo duże znaczenie w pracach budowlanych. Bez nich niemożliwe byłoby budowanie domów czy innych obiektów budowlanych. Jednak kluczową rolę niekiedy odgrywa ich dostarczenie na plac budowy, a to zadanie nie zawsze jest łatwe. Poza tym transport materiałów budowlanych wymaga użycia odpowiedniego środka transportu, a także zachowania wszelkich zasad przewożenia sypkich materiałów. Zatem w jaki sposób powinno przewozić się kruszywa budowlane?

Transport kruszyw budowlanych a przepisy. Jakie mają one znaczenie?

Zasady transportu kruszyw budowlanych regulowane są przez akt prawny. Konkretnie mowa o ustawę z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. W art. 61.5 tej ustawy znajdziemy informacje o tym, że sypkie ładunki mogą być umieszczane tylko w szczelnych skrzyniach ładunkowych, które dodatkowo są zabezpieczone odpowiednimi zasłonami. Zasłony te mają na celu uniemożliwienie wysypywania się przewożonego ładunku na drogę. Poza tym podobnie jak w przypadku przewożenia innych towarów, w trakcie transportu kruszywa pojazd może być załadowany tylko do maksymalnej granicy całkowitej, a osie nie mogą być przeciążone.

Jednak dlaczego przepisy związane z transportem kruszyw budowlanych są tak ważne? Otóż kruszywa budowlane to materiały o charakterze luźnym i sypkich, co powoduje, że ich przewożenie bywa kłopotliwe. Jeśli firma transportowa zajmująca się przewożeniem, nie zadba o ich odpowiednie zabezpieczenie, kruszywa podczas podróży mogą wysypywać się ze skrzyni ładunkowej. To oczywiście wiąże się ze stratą materiałów, czego bezpośrednim skutkiem są straty finansowe. Dlatego przewożenie kruszyw powinniśmy zostawić fachowcom. Takich znajdziemy np. w firmie Awida z Bystrzycy w województwie dolnośląskim. Poza tym wszelkie ładunki sypkie, które wysypują się na drogę, mogą być przyczyną zagrożenia w ruchu drogowym. Dzieje się tak, ponieważ rozsypujący się po drodze np. żwir czy piasek mogą ograniczać widoczność innych kierowców, a także negatywnie wpływać na przyczepność pojazdów do nawierzchni.

Co wpływa na skuteczność przewożenia kruszyw budowlanych?

Duże znaczenie podczas przewożenia ładunków sypkich ma także ich równomierne rozłożenie na całej skrzyni ładunkowej. Jeżeli kruszywa będą rozłożone równomiernie, wówczas każda oś pojazdu transportowego będzie podobnie obciążona i zachowane zostaną w ten sposób prawidłowe warunki jazdy. Niestety trudności mogą powodować ostre zakręty lub gwałtowne hamowanie, ponieważ wtedy może dojść do zmiany położenia sypkich materiałów budowlanych.

Jednak nie tylko odpowiedni rozkład towaru ma znaczenie. Poza tym liczy się również doświadczenie i umiejętności kierowcy. Osoba, która odpowiedzialna jest za przewóz sypkich kruszyw budowlanych, powinna charakteryzować się odpowiedzialnością, umiejętnością szybkiego reagowania na zdarzenia drogowe, a także mieć świadomość, jakie trudności i zagrożenia mogą pojawiać się podczas transportu materiałów budowlanych.

Opracowanie:

Podziel się