Artykuł sponsorowany Jakie są rodzaje przewodów elektrycznych?

Jakie są rodzaje przewodów elektrycznych?

Instalacja elektryczna to niezwykle ważna i nieodłączna sprawa w każdym domu, mieszkaniu czy miejscach użytku publicznego, ponieważ bez niej nie moglibyśmy korzystać ze wszystkich urządzeń, które do pracy potrzebują prądu. Do jej montażu zaś potrzebny jest fachowiec posiadający odpowiednie uprawnienia. Jednym z elementów takiej instalacji są przewody elektryczne. Aby się dowiedzieć czym są, warto poznać ich charakterystykę.

Czym jest przewód elektryczny?

Przewód elektryczny jest to rodzaj kabla, którego zadaniem jest przewodzenie prądu elektrycznego (w przemyśle telekomunikacyjnym i instalacjach elektrycznych) oraz jest łącznikiem źródeł zasilania z odbiornikiem (np. komputer lub odkurzacz). Obecnie stosowanym elementem przewodu jest żyła miedziana, która jest trwalsza niż te, które używane były dawniej, czyli żyły aluminiowe. Ze względu na ilość żył w przewodzie mamy podział na jednożyłowe oraz wielożyłowe. Przewody elektryczne mogą występować w formie bez izolacji lub z izolacją, która może być na przykład odporna na temperaturę. Ze względu na wahania przekroju rzędu od 0,2 do 500mm kwadratowych mamy możliwość dostosowania przewodu do obciążenia (w domach stosuje się najczęściej 1,5mm kwadratowych lub 2,5mm kwadratowych).

Rodzaje przewodów elektroenergetycznych

Istnieje kilka rodzajów przewodów ze względu na ich funkcję w instalacjach elektrycznych, a są to:

  • Przewód fazowy (L) - Przewód elektryczny roboczy, który w czasie normalnej pracy znajduje się pod napięciem fazowym i służy do przesyłania energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych. W sieciach trójfazowych przewody liniowe oznacza się w następujący sposób: L1, L2, L3. Stosowana jest również ich odpowiednia kolorystyka: brązowy (L1), czarny (L2) i szary (L3). W sieciach jednofazowych przewód oznaczany jest kolorem czerwonym, czarnym lub brązowym.
  • Przewód neutralny (N) - Przewód elektryczny roboczy, który jest połączony z punktem neutralnym sieci elektroenergetycznej i służy do przesyłania energii elektrycznej odbiornikom jednofazowym zasilanych przy pomocy napięcia fazowego.
  • Przewód ochronny (PE) - Przewód uziemiający lub wyrównawczy, którego zadaniem jest ochrona przed porażeniem elektrycznym. Izolacja tego przewodu zawsze jest w kolorze żółto-zielonym.
  • Przewód ochronno-neutralny (PEN) - Przewód elektryczny roboczy, który łączy funkcje przewodu neutralnego i przewodu ochronnego. Jest izolowany zawsze kolorem żółto-zielonym i wymaga zwielokrotnionego uziemienia wzdłuż prowadzenia linii zasilającej.
  • Przewód zerowy – Jak mówi nam specjalista z firmy Elektra. Hurtownia Elektryczna, pojęcie to jest obecnie określane jako relikt przeszłości, ponieważ działał on w czasach gdy oprócz przewodów fazowych był tylko uziemiony przewód zerowy. Obecnie został on zastąpiony przez przewody neutralne, ochronne i ochronno-neutralne.
  • Przewód odgromowy - Jest to rodzaj przewodu występującego w liniach wysokiego napięcia, którego zadaniem jest ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi działającymi bezpośrednio na linię WN. Przewód ten nie jest pod napięciem w trybie normalnej pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas