Materiał Partnera Jakie są etapy budowy domu jednorodzinnego?

Jakie są etapy budowy domu jednorodzinnego?

Chcesz mieć własny, nowy dom? Musisz wiedzieć, że jego budowa od postaw to złożony, skomplikowany proces, który rozpoczyna się od kwestii formalnych, czyli organizacji niezbędnych dokumentów oraz pozwoleń urzędowych, a kończy na odbiorze budynku przez pracowników nadzoru budowlanego, którzy stwierdzają zgodność jego wykonania z projektem. W naszym artykule przedstawimy wszystkie etapy budowy domu jednorodzinnego.

Zanim zacznie się budowa

Jeśli posiadasz własną działkę budowlaną, upewnij się, że możesz wybudować na niej dom – szczegółowe wytyczne dotyczące warunków zabudowy na danym terenie zawiera Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, z którego wypis i wyrys są podstawą do dalszych działań. Jeśli gmina nie dysponuje takim dokumentem, wystąp o decyzję w sprawie warunków zabudowy, uzyskaj też ze starostwa mapę do celów projektowych, a od dostawców mediów – warunki, terminy i koszty przyłączy. Na tym etapie dokonujesz też wyboru architekta, który wykona projekt budynku, niezbędny do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Stan zerowy budynku

Gdy skompletujesz wszystkie dokumenty, wówczas przy współpracy z kierownikiem budowy zawiadamiasz właściwy urząd o rozpoczęciu robót i organizujesz dziennik budowy – radzi Stanisław Bukowiec, świadczący kompleksowe Usługi Ogólnobudowlane w województwie małopolskim – Urzędnicy mają 21 dni na odniesienie się do Twojego wniosku, jeżeli po upływie trzech tygodni nie otrzymasz żadnych uwag ani zastrzeżeń, możesz zlecić firmie budowlanej przygotowanie terenu, wykop oraz zalanie fundamentów, czyli stan zerowy budynku.

Stan surowy otwarty i zamknięty

Kolejnym etapem budowy domu jest stan surowy otwarty, w którym powstają ściany nośne, stropy, kominy, ciągi komunikacyjne oraz więźba dachowa, nie ma natomiast jeszcze ścian działowych, stolarki okiennej ani drzwiowej. Stan surowy zamknięty następuje bezpośrednio po nim – w obiekcie montowane są okna, drzwi zewnętrzne oraz ścianki wewnętrzne, wykonywana jest również izolacja termiczna i szlichta pod posadzkę. Na tym etapie możesz też zlecić postawienie płotu oraz montaż instalacji gazowej, wod-kan oraz elektrycznej, wraz z próbami szczelności, bezpieczeństwa i odbiorem robót.

Prace wykończeniowe

Zanim poinformujesz urząd o zakończeniu robót, pamiętaj, że Twój dom musi być w pełni funkcjonalny i estetyczny. Wykończenie obejmuje wiele prac wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, w tym: ocieplenie, tynkowanie, malowanie elewacji i ścian wewnętrznych, montaż drzwi oraz armatury łazienkowej, ułożenie podłóg, a także instalację kominka bądź pieca. Kompletnie wyposażony i pieczołowicie wykończony budynek kwalifikuje się wówczas do odbioru.

Opracowanie:

Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Bukowiec

Krosna 102

  • tel. 601 447 558

Podziel się