Materiał Partnera
Jakie badania wykonuje laboratorium budowlano-drogowe?

Jakie badania wykonuje laboratorium budowlano-drogowe?

Usługi świadczone przez laboratorium budowlano-drogowe doceniane są zarówno przez inwestorów, jak i wykonawców. To właśnie dzięki przeprowadzonym przez specjalistów badaniom można dokładnie ustalić parametry poszczególnych materiałów wykorzystywanych do budowy obiektów i nie tylko. Dzięki temu są one solidne, trwałe oraz gwarantują pełne bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji.

Profesjonalnie zbadany beton

Jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów budowlanych jest beton. Wykonuje się z niego elementy konstrukcyjne narażone na ogromne obciążenia, dlatego tak istotne jest zachowanie najważniejszych parametrów betonu na optymalnym poziomie. Poszczególne wartości badane są przez specjalistów z firmy Betotest Polska Sp. z o.o., która od wielu lat zajmuje się m.in. nadzorem technologicznym mieszanki betonowej czy badaniem betonów zwykłych, lekkich, ciężkich, nawierzchniowych czy mostowych. Jednym z najważniejszych parametrów poddawanych kontroli jest określanie wytrzymałości na ściskanie.

Specjalistyczne laboratoria budowlano-drogowe badają też beton pod kątem jego konsystencji, wykorzystując do tego profesjonalne metody gwarantujące precyzję. Kontroluje się także mrozoodporność oraz wiele innych parametrów, które muszą być zbadane w celu określenia ogólnej wytrzymałości i odporności betonu. Oprócz tego materiału w laboratoriach budowlano-drogowych bada się także szereg innych, wykorzystywanych w budownictwie wyrobów – jakich dokładnie?

Budowa pod kontrolą

Kruszywa są wykorzystywane głównie do wykonywania trwałych nawierzchni. Możliwości ich zastosowania określane są według przeprowadzanych przez laboratorium budowlano-drogowe badań. Dotyczą one składu ziarnowego kruszywa, wskaźnika kształtu, zawartości pyłów mineralnych, mrozoodporności, potencjalnej reaktywności alkalicznej oraz odporności na rozdrabnianie. W ten sposób kontroluje się kruszywa przeznaczone m.in. do budowy dróg, do betonu, zaprawy budowlanej czy wykorzystywane np. do przygotowania podsypki kolejowej.

Specjaliści z profesjonalnego laboratorium budowlano-drogowego podejmą się także przeprowadzenia badań gruntów. Dzięki m.in. analizie makroskopowej można określić bowiem rodzaj i stan gruntu, z kolei pomiar odkształcenia płytą VSS pozwala na uzyskanie niezbędnych danych na temat zagęszczenia badanej warstwy czy ustalenia wskaźnika odkształcenia. Laboratorium budowlano-drogowe zajmie się również badaniami typu. Są one niezbędne przed wprowadzeniem danego wyrobu budowlanego do obrotu i kontrolują jego jakość poprzez badanie poszczególnych parametrów.

Opracowanie:

Betotest Polska Sp. z o.o.

Szczecin , Chmielewskiego 13

Podziel się