Materiał Partnera Jak zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy?

Jak zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy?

Każdego dnia specjaliści budowlani są poddawani ogromnej presji dotrzymywania terminów i trzymania się budżetu. Niestety, może to zagrozić bezpieczeństwu na placu budowy. W ostatnich latach praca na budowie stała się jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie. Jedna na pięć ofiar śmiertelnych w miejscu pracy w sektorze prywatnym ma miejsce na placach budowy. Zwiększenie bezpieczeństwa na placach budowy powinno być priorytetem dla każdego inwestora.

Jak chronić pracowników budowlanych?

Chociaż charakter prac budowlanych sprawia, że ​​są one z natury niebezpieczne, niektóre zaniedbania wśród firm budowlanych i kierowników robót mogą sprawić, że place budowy staną się jeszcze bardziej niebezpieczne. Na szczęście istnieją rozwiązania zmniejszające zagrożenie bezpieczeństwa pracowników budowlanych i osób przebywających na terenie budowy. Omówimy tutaj trzy najbardziej efektywne sposoby minimalizowania ryzyka budowlanego.

Ścisła edukacja w zakresie bezpieczeństwa

Firmy budowlane i kierownicy budowy są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby wszyscy przestrzegali rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa przed przybyciem na plac budowy, podczas zmian oraz po opuszczeniu terenu budowy. Zatrudniając wykwalifikowanego kierownika budowy, np. z Akia Usługi Inżynierskie Andrzej Niesłańczyk, można mieć pewność, że pracownicy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa, takich jak noszenie kasków, a goście postępują zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. Wszelkie niebezpieczne sytuacje, wypadki na budowie oraz inne czynniki ryzyka, powinny być zgłaszane kierownikowi budowy, który natychmiast podejmie stosowne kroki w celu zniwelowania ryzyka.

Wdrożenie systemów bezpieczeństwa – ewakuacja

Istotną częścią zarządzania bezpieczeństwem w każdym miejscu pracy jest przygotowanie planu ewakuacji i scenariuszy na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. Najgorsze, co może się zdarzyć w sytuacji awaryjnej, to chaos i brak kontroli nad pracownikami. Aby uniknąć takiej sytuacji kierownik budowy może wdrożyć cyfrowy system zarządzania gośćmi i pracownikami. Korzystanie z takiego ułatwienia pozwala to na sprawne wezwanie pracowników na miejsce zbiórki ewakuacyjnej.

Zapewnienie odpowiedniego sprzętu

Istnieją dwie kategorie sprzętu, na które firmy budowlane muszą zwrócić szczególną uwagę. Podstawą jest sprzęt do pracy, czyli narzędzia i maszyny używane przez pracowników do wykonywania pracy, oraz środki ochrony indywidualnej. Oprócz zakupu najbezpieczniejszego i najnowocześniejszego sprzętu i narzędzi budowlanych, firmy budowlane muszą zapewnić wystarczające środki ochrony indywidualnej zarówno pracownikom, jak i gościom.

Niezastosowanie się do wyżej wymienionych środków ostrożności będzie nie tylko kosztować bezpieczeństwo pracowników budowlanych, ale także pociągnie za sobą odpowiedzialność sądową firm budowlanych.

Opracowanie:

Akia Usługi Inżynierskie Andrzej Niesłańczyk

Jawor , Korfantego 9 lok. 19

  • tel. 604 942 052

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas