Materiał Partnera Jak zorganizować prace ziemne pod fundament?

Jak zorganizować prace ziemne pod fundament?

Solidny i odpowiednio dobrany fundament to gwarancja bezpieczeństwa i stabilności obiektu, który zamierzamy stworzyć na naszej działce. Prace ziemne pod fundament najlepiej zaplanować na okres między kwietniem a końcem października. Najczęściej do realizacji wykopów wynajmuje się koparkę z operatorem. Jak prowadzić takie prace ziemne, aby wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z projektem?

Roboty ziemne i fundamenty

Zanim rozpoczniemy prace ziemne pod fundamenty, swoje czynności rozpoczyna geodeta i wykonuje się niwelację terenu, później wytyczenie lokalizacji obiektu na działce oraz oznaczenie innych charakterystycznych punktów. Kolejno odbywa się zdjęcie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty. Roboty ziemne i posadowienie fundamentu lub piwnicy, wydają się mało ciekawym etapem, jednak wbrew pozorom są bardzo ważne. Od sposobu zaprojektowania i wykonania fundamentów zależy bezpieczeństwo całej budowy. Dlatego do najważniejszych konstrukcji zalicza się ławy, ściany i płyty fundamentowe, które muszą być solidnie wykonane.

Przygotowanie i formalności

Zanim wkroczymy na teren budowy, niezbędne jest przygotowanie techniczne i formalne. Aby przystąpić do prac ziemnych należy mieć ważne pozwolenie na budowę, ale to nie wszystko. Również zgodnie z przepisami, należy zawiadomić powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego o chęci rozpoczęcia inwestycji. Należy dołączyć również dokument zawierający oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku nadzorowania nad obiektem.  Należy również kupić dziennik budowy i poświadczyć go w starostwie. Jakiekolwiek prace na działce możemy formalnie rozpocząć dopiero po 7 dniach od złożenia zawiadomienia o przystąpieniu do budowy. Kolejny krok to wytyczenie zarysu budynku na działce poprzez uprawnionego geodetę, który po zakończeniu prac, dokonuje wpisu do dziennika budowy. Istotne jest zaznaczenie rzędnych ±0,00, względem których będzie się wykonywać wykopy o zaplanowanej głębokości. 

Wykopy

Prace ziemne nie powinny odbywać się w dni deszczowe, gdyż grozi to obsunięciem się ziemi i zagraża bezpieczeństwu ekipy budowlanej. Do wykonania wykopu pod fundament należy wynająć firmę Usługi Sprzętowe Mroczkowski Tomasz, która zrealizuje zlecenie odpowiednim sprzętem, tak aby nasza inwestycja przebiegła sprawnie i zgodnie z projektem. Po usunięciu humusu, czyli żyznej warstwy gleby, robi się wykop aż do głębokości, na której znajdą się ławy. Jego głębokość zależy od tego, jak nisko ma być posadowiony budynek. W projekcie powinien być dołączony rysunek fundamentów, na którym są zaznaczone takie informacje. Należy je wykonać według tych wytycznych.

Podziel się