Materiał Partnera Jak zaprojektować oświetlenie przemysłowe?

Jak zaprojektować oświetlenie przemysłowe?

W nowo budowlanych obiektach przemysłowych lub w budynkach modernizowanych jedną z kluczowych ról odgrywa oświetlenie. Ten element musi zostać zaprojektowany we właściwy sposób, ponieważ od niego zależy komfort widzenia, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy w branżach przemysłowych, a także na zwiększenie wydajności. Poza tym właściwe zaprojektowanie oświetlenia przemysłowego zapewnia dobra wydajność energetyczną.

Co trzeba wiedzieć o oświetleniu przemysłowym?

Potrzeba kilku kroków, aby stworzyć funkcjonalne oświetlenie w hali przemysłowej. Najważniejszą częścią tego procesu jest odpowiedni dobór jakościowo-ilościowy elementów. To przede wszystkim od tego czynnika zależy poziom natężenia oświetlenia do wykonywania pracy wzrokowej. Innym ważnym elementem jest ekonomia wykorzystywania i ekologia. Trzeba wiedzieć, że w trakcie wykonywania projektu oświetlenia przemysłowego, należy spełniać pewne wymagania. Dotyczą one:

 • odpowiedniego doboru poziomu natężenia oświetlenia na płaszczyznach pracy i w otoczeniu miejsca pracy,
 • zagwarantowanie równomierności w polu zadania wzrokowego i jego bezpośredniego otoczenia,
 • ograniczenie olśnienia,
 • zagwarantowanie właściwego rozkładu luminacji,
 • dobór odpowiedniej barwy światła i współczynnika oddawania barw,
 • wybór efektywnego systemu oświetlenia,
 • zagwarantowanie optymalnego, trwałego i łatwego w użytkowaniu i konserwacji systemu oświetleniowego.

Spełnienie wymagań normy PN-EN 12464-1 to bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w trakcie wykonywania przez nich pracy, a także wpływa na optymalną wydajność. Obecnie coraz częściej tworzy się systemy oświetleniowe charakteryzujące się dużą sprawnością, dzięki czemu są one ekonomiczne i ekologiczne.

Jak zaprojektować lub zmodernizować oświetlenie w obiektach przemysłowych?

Projektowanie oświetlenia przemysłowego związane jest między innymi z doborem odpowiedniego systemu do potrzeb inwestora, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków technicznych i wszelkich wymagań jakościowych. Z kolei podczas modernizowania istniejących już systemów, nowe rozwiązania projektowe dają możliwość zastosowania wydajniejszego oświetlenia, która pozwala jeszcze bardziej zaoszczędzić energię i koszty związane z jej wykorzystywaniem. Może zdarzyć się również taka sytuacja, w której w obecnie stosowanych rozwiązaniach oświetlenie nie jest wystarczające. Wówczas konieczne może okazać się zwiększenie mocy systemu. Najczęściej wynika to ze zmianą wymagań związanych z oświetleniem. Samo projektowanie oświetlenia już istniejącego, którym zajmują się fachowy z Zakładu Przemysłowych Systemów Automatyki, wygląda następująco:

 1. stan istniejący,
 2. ocena jego zgodności z normą PN-EN12464-1,
 3. ocena efektywności energetycznej (możliwe, że nie ma konieczności modernizacji systemu),
 4. weryfikacja warunków technicznych (w przypadku nieefektywnego systemu oświetlenia),
 5. określenie parametrów ilościowo-jakościowych zgodnie z normą PN-EN12464-1,
 6. wybór sposobu oświetlenia,
 7. wybór źródeł i opraw,
 8. analiza komputerowa.

Opracowanie:

Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki sp. z o.o.

Ostrów Wielkopolski , Krotoszyńska 35

Podziel się