Materiał Partnera Jak wygląda inwestycja w elektrownię wiatrową?

Jak wygląda inwestycja w elektrownię wiatrową?

Odnawialne źródła energii to nie tylko modny, ale również ważny temat w obecnych czasach. Wzmożone zapotrzebowanie na technologię przyjazną środowisku wynika z zagrożenia katastrofą ekologiczną. Jednym ze sposobów jest inwestycja w elektrownię wiatrową. Dobry i przemyślany projekt będzie podstawą do jej funkcjonalności oraz zapewnienia wystarczającej ilości energii.

Działanie elektrowni wiatrowej

Jak sama nazwa mówi, wykorzystują one siłę wiatru do wytwarzania energii. Odbywa się to za pomocą turbin, które są tą siłą napędzane. To przyjazne środowisku rozwiązanie, ponieważ generacja prądu za pomocą takiej metody nie wymaga spalania paliwa. Ze względu na moc wyróżnia się:

  • mikroelektrownie (do 100 W),
  • małe elektrownie (100 W – 50 kW),
  • duże elektrownie (ponad 50 kW).

Ostatni typ jest wykorzystywany najczęściej do produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej, czyli można je zaliczyć do grupy przemysłowej. Z kolei dwa pierwsze stosowane są raczej jako elektrownie przydomowe. Farmy wiatrowe mogą zostać wybudowane na lądzie lub na morzu. Druga inwestycja wymaga większych nakładów finansowych pod względem budowy oraz późniejszej eksploatacji. Nie ma jednak ograniczeń w postaci obszaru instalacji, siły oraz stabilności wiatru, a także odległości od miejsc zamieszkanych przez ludzi.

Planowanie budowy

Pierwszy krok ku inwestycji w elektrownię wiatrową to stworzenie biznesplanu z uwzględnieniem posiadanego budżetu, poniesionych kosztów budowy oraz uzyskiwanych przychodów. Dopiero na kolejnym etapie można przejść do wyboru lokalizacji oraz zakupu gruntu. To istotny aspekt, który będzie mieć niebagatelny wpływ na jakość funkcjonowania elektrowni. W podjęciu decyzji oraz analizie odpowiednich parametrów mogą pomóc doradcy zaznajomieni z branżą źródeł energii odnawialnej, na przykład w biurze Projekt, zlokalizowanym na terenie Koszalina. Należy wziąć pod uwagę warunki wietrzne na danym terenie, oddziaływanie inwestycji w konkretnym miejscu na najbliższe otoczenie, a także właściwości turbin wiatrowych, które odpowiednio wydajną pracą wytworzą wystarczającą ilość energii. Każde takie urządzenie bowiem inaczej funkcjonuje w głębi lądu, inaczej na obszarze górzystym, a jeszcze inaczej w warunkach wodnych. Następnie dopiero można przystąpić do stworzenia projektu elektrowni wiatrowej z pomocą specjalistów w tej dziedzinie.

Przedsięwzięcie tego rodzaju wymaga również dopełnienia licznych formalności administracyjnych. To przede wszystkim uzyskanie szeregu pozwoleń, do których zalicza się:

  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
  • decyzję lokalizacyjną z Urzędu Gminy,
  • umowę zezwalającą na przyłączenie sieci od operatora energetycznego,
  • zezwolenie na budowę.

Dwa ostatnie podpunkty będą podstawowymi dokumentami w razie potrzeby podjęcia kredytu w banku.

Opracowanie:

Projekt sp. z o.o. Pracownia projektowa

Koszalin , marsz. Piłsudskiego 61 lok. 1

Podziel się