Materiał Partnera Jak przekształcić grunt rolny w działkę budowlaną?

Jak przekształcić grunt rolny w działkę budowlaną?

Wiele osób, które marzą o własnym domie jednorodzinnymi decydują się na zakup działki rolnej z przeznaczeniem pod budowę. Takie rozwiązanie jest dużo bardziej atrakcyjne cenowo niż kupno przygotowanej pod realizację inwestycji parceli. Jednak, aby można było ruszyć z pierwszymi pracami budowlanymi, konieczne jest przekształcenie działki rolnej w budowlaną. Jak to zrobić?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Każda gmina dysponuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa przeznaczenie każdej, nawet najmniejszej, działki. Jest to bardzo ważny dokument, który mówi o tym, jak obecnie wygląda dany obszar oraz informuje jak będzie się on kształtował w kolejnych latach. Jak informuje specjalista z biura projektowego MC Kwadrat, które świadczy usługi doradcze związane z planowaniem przestrzennym oraz zajmuje się przygotowywaniem opracowań planowych na potrzeby konkretnych gmin- zagospodarowanie i układ przestrzenny terenu nie mogą być przypadkowe. Przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania terenu należy kierować się czynnikami ekonomicznymi, społecznymi, środowiskowymi i kulturowymi. Bardzo istotna jest również estetyka i funkcjonalność. Z tego też względu na działce, której przeznaczenie określone jest jako rolnicze, nie można- bez jej przekształcenia- postawić domu jednorodzinnego lub innego budynku.

Odrolnienie gruntu na wniosek inwestora

Aby pracownicy gminy uwzględnili w planie zagospodarowania przestrzennego zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany, inwestor musi złożyć stosowny wniosek . Warto podkreślić, że z jego złożeniem i rozpatrzeniem nie wiążą się żadne koszty. W przygotowanym wniosku należy precyzyjnie oznaczyć położenie gruntu, opierając się na informacjach zawartych w ewidencji gruntów rolnych. Trzeba też określić, jaki obiekt powstanie na działce – czy będzie ona przeznaczona pod budowę domu jednorodzinnego, wielorodzinnego czy też budynku usługowego. Na decyzję gminy musimy poczekać. Wiąże się to z koniecznością uaktualnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozytywnie rozpatrzony wniosek oznacza też ponowne uchwalenie dokumentu przez radę gminy. Może zdarzyć się również tak, że grunt rolny, który chcemy przekształcić nie znajduje się wcale w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Wynika to w dużej mierze z zaniedbań gminy i niestety bardzo wydłuża cały proces odrolnienia działki. Taka sprawa może się ciągnąć nawet latami, co nie jest dobrą wiadomością dla osób, które śpieszą się z budową wymarzonego domu.

Opracowanie:

MC Kwadrat. Mgr inż. Magdalena Czechowska

Kraków , al. Dygasińskiego 5

Podziel się