Materiał Partnera Jak często należy przeprowadzać przegląd klimatyzatora?

Jak często należy przeprowadzać przegląd klimatyzatora?

Sprawność klimatyzacji zależy od wielu czynników, z których jednym z ważniejszych jest poprawne użytkowanie klimatyzatora. Usługa przeglądu klimatyzacji pozwala wychwycić ewentualne odchylenia w poprawności funkcjonowania urządzenia. Jak każde urządzenie elektrotechniczne wymaga okresowego czyszczenia pozwalającego zachować optymalne warunki pracy klimatyzatora. Jak często przeprowadzać przegląd klimatyzatora?

Jakie czynności obejmuje usługa przeglądu klimatyzacji?

Regularne czynności konserwacyjno – serwisowe pozwalają wyeliminować nawet do 50% awarii urządzeń. Zabrudzenia elementów składowych klimatyzatora wywołane osadzaniem się, chociażby kurzu w wyniku działania pola elektromagnetycznego czy też zanieczyszczania lameli skraplacza powodują spadek efektywności działania klimatyzacji, zwiększenie poboru prądu. Usługa przeglądu ma na celu nie tylko sprawdzenie stanu komponentów instalacji, ale również dokładne usunięcie zanieczyszczeń i przywrócenie właściwej pracy klimatyzatora. Zwykle przegląd klimatyzacji obejmuje takie czynności jak:

  • czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,
  • czyszczenie lameli parownika i skraplacza,
  • sprawdzenie stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym i dopełnienie freonem, jeżeli to wskazane,
  • sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych,
  • sprawdzenie szczelności układu odprowadzania skroplin,
  • sprawdzenie przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych,
  • sprawdzenie działania urządzeń sterujących.

Jak często poddawać klimatyzację przeglądom?

Przegląd klimatyzacji najlepiej jest wykonywać 2-krotnie w ciągu roku. W przypadku pracy klimatyzatora w szczególnie trudnych warunkach wymagających zapewnienia surowych parametrów jakości powietrza, częstotliwość wykonywania przeglądów może być wyższa. Dajmy na to w serwerowniach, czy pomieszczeniach do monitoringu zaleca się przegląd nawet 4 razy w roku.

Ogólnie można powiedzieć, że częstotliwość wykonywania przeglądów jest zmienna. Zależy ona w dużym stopniu od lokalizacji obiektu, sposobu korzystania z klimatyzatora (intensywności jego pracy), czy stopnia zanieczyszczenia środowiska.

O częstotliwości wykonywania przeglądów mówią karty produktu, książki serwisowe dostarczane przez danego producenta systemu klimatyzacji. Nie stosowanie się do zaleceń producenta na ten temat grozi utratą gwarancji, co w przypadku awarii, poważnej usterki klimatyzatora naraża właściciela na dość wysokie wydatki związane z ich naprawą.

Kto powinien przeprowadzić przegląd konserwacyjny klimatyzacji?

Usługa przeglądu powinna być zlecona specjalistycznej firmie z branży wentylacyjnej, która może poświadczyć usługę przeglądu, bądź serwisu klimatyzacji na, chociażby potrzeby zachowania uprawnień gwarancyjnych. Od doświadczenia firmy wykonującej przegląd klimatyzacji zależeć będzie poprawność działania systemu przez kolejne lata.

Opracowanie:

K-INSTAL Instalacje Klimatyzacyjne Michał Koszyk

Dąbrowa 96 lok. 96

  • tel. 782 451 870

Podziel się