Materiał Partnera Instalacja gazowa w domu

Instalacja gazowa w domu

Ogrzewanie gazem ma kilka zalet. Jest przyjazne środowisku naturalnemu, a jego użytkowanie jest całkowicie bezobsługowe. Ewentualne obawy przed posiadaniem takiej instalacji w domu wynikają głównie z kosztów montażu i eksploatacji oraz z obaw o bezpieczeństwo. Co należy wiedzieć przed wyborem instalacji grzewczej, by uniknąć rozczarowań dotyczących jej działania i kosztów utrzymania?

Elementy instalacji gazowej

Gaz wykorzystuje się głównie do ogrzewania budynków oraz w kuchennych płytach grzewczych. Gaz płynny LPG magazynuje się w zbiorniku na zewnątrz budynku, gaz ziemny doprowadza się do pomieszczeń z sieci instalacji gazowej. Na gazową instalację w domu składają się elementy takie jak przyłącza od gazociągu, kurek główny, szafka z gazomierzem, dopływ rozdzielczy, piony i przewody. Początek instalacji stanowi połączenie z głównym kurkiem, zakończeniem jest konkretne urządzenie gazowe. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wymaga pozwolenia na budowę.

Ważna kotłownia gazowa

Kotły gazowe zajmują małą powierzchnię, są bezobsługowe i czyste. Duże znaczenie ma moc grzewcza kotła. Jego umiejscowienie najlepiej zaplanować zgodnie obok wprowadzenia przyłącza gazowego. Zgodnie z ustawą, ustawodawca zastrzega konieczność zachowania wysokości pomieszczenia min. 2,2 m w nowych domach lub 1,9 m w modernizowanych. W praktyce ważniejsza jest kubatura pomieszczenia. Kotłownia gazowa musi być wyposażona w niezamykany otwór nawiewny. Wymagania dla kotłowni na gaz płynny są identyczne, z wyjątkiem wymogu by takie pomieszczenie znajdowało się powyżej poziomu terenu.

Wykonanie przyłącza gazowego

W instalacjach gazowych stosuje się rury twarde z miedzi, rury stalowe bez szwu oraz przewodowe ze szwem. Grubość ścianek rur miedzianych musi być większa lub równa 1 mm. Łączy się je poprzez lutowanie twarde, z wykorzystaniem kształtek miedzianych. Używane są jedynie w instalacji wewnętrznej. Rury stalowe łączy się za pomocą spawania oraz łącznikami gwintowanymi z żeliwa białego. Mogą być używane w instalacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Przyłącze gazowe należy prowadzić możliwie jak najprostszą i najkrótszą drogą przebiegającą prostopadle do granicy działki. Ważne jest by zachować bezpieczne odstępy od pozostałych elementów uzbrojenia działki. Podobnie jest w przypadku przejścia przez ściany i sufity. Ważne by przestrzegać bezpiecznych odległości - pomiędzy kablami instalacji elektrycznej - gaz ziemny min. 10 cm powyżej przewodów elektrycznych, z kolei przewody z gazem płynnym muszą być zlokalizowane poniżej instalacji elektrycznej.

Każda instalacja jeśli jest poprawnie wykonana przez fachowców i właściwie użytkowana przez mieszkańców zapewnia bezpieczeństwo. Podstawą jest zabezpieczenie przewodów przed korozją oraz staranne wykonanie połączeń między rurami gwarantującymi ich szczelność. Ważna jest również wentylacja w budynku. Prawidłowe poprowadzenie instalacji oraz jej techniczne warunki gwarantuje odbiór zakładu gazowego.

Podziel się