Materiał Partnera Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Aby prawidłowo wykonać instalację elektryczną w domu jednorodzinnym, niezbędny jest projekt instalacji przygotowany przez uprawnionego projektanta. Projekt ten powinien uwzględniać liczbę odbiorników prądu, gniazd elektrycznych i źródeł światła, ich precyzyjne rozmieszczenie i określać sposób montażu przewodów. Rozplanowanie okablowania i odbiorników prądu powinno uwzględniać specyficzne wymagania poszczególnych pomieszczeń w domu.

Planowanie instalacji elektrycznej wokół budynku

Wykonanie projektu elektryki warto zlecić projektantowi posiadającemu uprawnienia do tej czynności. Jest to profesjonalista, który zna się na tym, co robi i planuje wszystkie elementy instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania. Kluczowym aspektem projektu jest obliczenie zapotrzebowania na moc elektryczną, które pozwoli na bezpieczne i komfortowe użytkowanie instalacji.

Rozplanowanie instalacji obejmuje zarówno instalację wewnętrzną, jak i zewnętrzną wokół domu. Na podstawie projektu specjalista z firmy Instalatorstwo Elektryczne może właściwie wykonać przydomową instalację elektryczną. W ramach zewnętrznej instalacji elektrycznej konieczne jest na przykład wykonanie oświetlenia ogrodu i wjazdu, oraz doprowadzenie kabli do domofonu przy furtce i do automatycznej bramy wjazdowej, która wymaga ziemnych kabli trójżyłowych. Przy wykonywaniu instalacji na zewnątrz budynku należy stosować przewody i kable przeznaczone do instalacji ziemnej, które można dodatkowo osłonić folią, która zabezpieczy w przypadku uszkodzenia. Instalacja zewnętrzna powinna być ułożona w warstwie przepuszczalnego piasku, na głębokości ok. 60 cm.

Jak układać instalację elektryczną wewnętrzną?

Instalację elektryczną wewnątrz budynku najlepiej układać w rurkach instalacyjnych przy podłodze, potem pionowo układać na ścianach nad i pod łącznikami świateł oraz gniazdami wtykowymi, w bruzdach lub bezpośrednio na ścianie i otynkować. Można także stosować instalację natynkową, gdzie nie wykuwa się bruzd w ścianach, lecz układa instalację elektryczną na ścianach w specjalnych korytkach lub rurkach instalacyjnych. Ta metoda raczej jednak w pomieszczeniach gospodarczych, garażach itp. Przewody elektryczne łączy się w puszkach instalacyjnych.

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed zwarciem, które może wywołać pożar. Nowoczesne instalacje elektryczne posiadają uziemienie, a w gniazdach występuje ochronny styk, połączony z uziemionym przewodem ochronnym. W celu ochrony przewodów przed przeciążeniem stosuje się wyłączniki nadmiarowoprądowe, które odcinają zasilanie w razie wystąpienia zwarcia i chronią przed porażeniem prądem. Ograniczniki przepięć chronią też sprzęt elektroniczny przed przepływem zbyt dużego prądu.

Opracowanie:

Podziel się