Artykuł sponsorowany Grodzice w ochronie przeciwpowodziowej

Grodzice w ochronie przeciwpowodziowej

Postępujące zmiany klimatyczne skutkują zwiększeniem częstotliwości występowania powodzi katastrofalnych na całym świecie, również w Europie. Warunków atmosferycznych i zasięgu powodzi nie jesteśmy w stanie kontrolować. Dlatego tak ważne jest przygotowanie na ewentualność wystąpienia powodzi, a więc m.in. wykonanie odpowiednich zabezpieczeń biernych.

Istotną rolę w konstrukcji wału przeciwpowodziowego stanowi jego rdzeń. Na przestrzeni dziejów wykorzystywano rozmaite metody wzmacniania rdzenia wałów, w tym rdzenie z gliny i mat bentonitowych, jednak praktyka pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem do umacniania wałów jest stosowanie grodzic stalowych.

Wykorzystanie grodzic w zabezpieczeniach przeciwpowodziowych

Ścianki szczelne z brusów stalowych mogą być wykorzystywane zarówno podczas budowy nowych, jak i umacniania istniejących już zabezpieczeń powodziowych. W nowych wałach służą do stabilizacji, podparcia i uszczelnienia konstrukcji. Ścianka z grodzic ogranicza przesączanie wody przez wał, a jednocześnie poprawia stateczność konstrukcji po obu stronach. Stalowe grodzice eliminują też ryzyko przerastania korzeniami drzew i przekopywania przez zwierzęta, co miało miejsce w przypadku rdzeni wykonywanych np. z gliny.

W miejscach ciasnych, uniemożliwiających budowę wału, szczelne ścianki mogą tworzyć samodzielne zapory powodziowe. Grodzice mogą być stosowane również do poszerzania przekroju rzeki, pełniąc jednocześnie funkcję powodziowych ścian oporowych.

Zalety zabezpieczeń powodziowych z grodzic

Najważniejszą zaletą zabezpieczeń z grodzic jest ich wytrzymałość, wynikająca z wysokiej odporności stali na korozję nawet w trudnych warunkach kontaktu z wodą. Zagłębianie grodzic nie powoduje szkód w środowisku, sama stal jest materiałem bezpiecznym i w pełni poddającym się recyklingowi. Wybór technologii wzmacniania wałów powodziowych z wykorzystaniem stalowych brusów jest więc rozwiązaniem ekologicznym – przekonuje specjalista z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów”.

Dzięki możliwości użycia prefabrykowanych ścianek szczelnych wykonanie zabezpieczeń z grodzic przebiega szybko. Również późniejsze modyfikacje konstrukcji nie nastręczają trudności – w każdej chwili możliwe jest łączenie ze sobą elementów i głębsze pogrążanie istniejących już przegród. Szeroki zakres produkcji brusów pozwala na dopasowanie optymalnych rozwiązań do konkretnych wymagań projektu ochrony przeciwpowodziowej.

W ostatnich latach poddano modernizacji wiele wałów przeciwpowodziowych w Polsce, przy czym zdecydowaną większość tych inwestycji zrealizowano z wykorzystaniem grodzic stalowych. Taki wybór nie powinien dziwić zważywszy na przytoczone zalety rozwiązania oraz fakt, że jest ono korzystne również z ekonomicznego punktu widzenia.

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas