Materiał Partnera Generalne wykonawstwo na budowie

Generalne wykonawstwo na budowie

Procesy inwestycyjne związane ze wznoszeniem dróg, obiektów publicznych, budynków gospodarczych, czy też mieszkalnych składają się wielu etapów. Aby były one przeprowadzone według wszystkich norm prawnych, a także według opracowanej dokumentacji projektowej i harmonogramu, należy powoływać na budowach podmiot nadzorczy, który przejmie nad inwestycją tak zwane generalne wykonawstwo.

Generalny wykonawca – z jaką firmą współpracować?

W przypadku zamówień publicznych powoływanie generalnego wykonawcy jest obligatoryjne. Zlecenia inwestycji prywatnych rządzą się zaś swoimi prawami, a zakres obowiązków zawsze ustala inwestor. Analizy rynkowe pokazują jednak, że generalne wykonawstwo jest dzisiaj wykorzystywane nie tylko przy dużych projektach, ale również tych znacznie mniejszych, gdzie budżet wcale nie musi być imponujący. Warto przy tym wiedzieć, iż w środowisku branżowym w Polsce generalnym wykonawstwem zajmują się najczęściej wielobranżowe firmy, które zajmują się między innymi wykonywaniem robót budowlano-montażowych, robót instalacyjnych i inżynierskich, czy też robót remontowo-modernizacyjnych. Takimi profilem działalności wyróżnia się szeroko wyspecjalizowana firma KONSBUD Lublin, (przedsiębiorstwo zalicza się m.in. do liderów rynkowych wykonawstwa konstrukcji aluminiowych), która funkcję generalnego wykonawcy, a także generalnego realizatora inwestycji pełniła przy realizowaniu budowy m.in. banków, szpitali, stacji paliw, centrów handlowych, hal produkcyjnych, czy też osiedli mieszkaniowych. Zarząd przedsiębiorstwa zachęca zatem do współpracy różnego rodzaju firmy budowlane, inwestorów, a także chętnych do podjęcia zatrudnienia kierowników budów, inżynierów, zbrojarzy, murarzy i innych specjalistów sztuki budowlanej. 

Zakres obowiązków generalnego wykonawcy  

Zakres obowiązków generalnego wykonawcy zawsze zależy od postanowień umowy – w przypadku zamówień publicznych, są to bardzo restrykcyjne uwarunkowania, które obligatoryjnie musi spełnić dana firma wygrywająca przetarg. Najważniejszym działaniem tego typu podmiotów na placu budowy jest jednak zawsze kompleksowa realizacja inwestycji w ustalonym czasie i o ustalonym budżecie. Generalny wykonawca zarządza i koordynuje również wszystkimi etapami postępu inwestycyjnego oraz pracami swoich pracowników, a także zatrudnionych firm podwykonawczych. Do ważnych działań zalicza się również monitorowanie postępu robót, dbanie o ich najwyższą jakość, sprawdzanie gatunkowe sprowadzanych materiałów budowlanych, raportowanie, a także przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji. Zwieńczeniem pracy generalnego wykonawcy jest zaś przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego i użytkowania, również w kwestii administracyjnej (zezwolenie urzędowe).

Podziel się