Materiał Partnera Gdzie znajduje zastosowanie spawanie metodą MIG/ MAG?

Gdzie znajduje zastosowanie spawanie metodą MIG/ MAG?

Spawalnictwo to proces obejmujący proces łączenia metali i stopów oraz tworzyw sztucznych w wyniku skoncentrowanego doprowadzenia ciepła do miejsca, gdzie ma powstać złącze. W wyniku tego kontaktu tworzy się spoina, zgrzeina lub lutowina co wynika bezpośrednio z obranej metody spawalniczej i urządzenia spawalniczego. Zobaczmy, jakie zastosowanie znajduje spawanie półautomatem MIG/ MAG?

Spawanie półautomatem MIG/MAG pozwala na spawanie elektrodą topliwą w osłonie:

 • gazów osłonowych obojętnych - argon lub hel,

 • gazów osłonowych aktywnych – dwutlenek węgla lub mieszanina dwutlenku węgla z argonem. 

Zastosowanie metody MIG/ MAG i jej zalety

Metodę spawania MIG/ MAG wykorzystuje się w liniach technologicznych i pracach montażowych, a także do spawania automatycznego i półautomatycznego. Spawanie tą metodą jest dość skomplikowane, wymaga ponadprzeciętnych umiejętności spawalniczych, ze względu na łatwą możliwość uszkodzenia materiału spawanego.

Metoda MAG jest używana do łączenia ze sobą stali stopowych i metali nieżelaznych. Spawanie metodą MIG znalazło praktyczne zastosowanie jedynie w przypadku aluminium i jego stopów oraz miedzi.

Natomiast metodę MIG/ MAG stosujemy spawania:

 • stali niestopowych,

 • niskostopowych

 • wysokostopowych,

Wykorzystywana jest zatem do spawania aluminium i jego stopów, magnezu i jego stopów, niklu i jego stopów, miedź i jej stopy oraz stopy tytanu. Przykładem firmy, która w swej pracy wykorzystuje na co dzień technikę spawania metodą MIG/ MAG jest firma Dat-Kon. PPHU. Powązka Ł.

Jakie zalety daje metoda spawania MIG/ MAG?

Do głównych zalet tej metody spawalniczej można zaliczyć:

 • dobrą jakość spoin,

 • dużą wydajność,

 • możliwość zrobotyzowania metody,

 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości,

 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach.

Swego rodzaju wadą, pewnego rodzaju utrudnieniem w korzystaniu z tej metody jest mała mobilność zestawu, ponieważ źródło prądowe z podajnikiem prądu oraz butla z gazem osłonowym są dość dużych gabarytów.

Aby wykonać poprawnie spawanie MIG/ MAG należy zwrócić uwagę na szereg istotnych parametrów wpływających na jakość połączenia i spawu, chodzi tu o sprawdzenie:

 • średnicy drutu elektrodowego,

 • rodzaju prądu i jego biegunowość,

 • natężenia prądu,

 • prędkości podawania drutu,

 • napięcia łuku,

 • rodzaju i natężenia przepływu gazu ochronnego,

 • długości wylotu drutu,

 • kąta pochylenia drutu,

 • prędkości spawania.

Zlecając usługę spawania metodą MIG/ MAG zawsze warto zatem zlecić osobom z kilkuletnią praktyką w wykonywaniu tego specjalistycznego rodzaju spawania, aby mieć gwarancję otrzymania nie tylko równego, estetycznego spawu, ale przede wszystkim szczelności i trwałości miejsca łączenia metali.

Podziel się