Materiał Partnera Etapy wykonawcze budowy drogi gminnej w pigułce

Etapy wykonawcze budowy drogi gminnej w pigułce

W Polsce nie tylko realizowana jest duża ilość inwestycji budowy nowych autostrad, dróg ekspresowych, czy też krajowych. Wiele działań drogownictwa, dotyczy także naprawy, modernizacji, czy też przebudowy dróg gminnych oraz miejskich. Poznaj w uproszczeniu, jakie etapy wykonawcze muszą zostać poczynione, aby uzyskać wysokiej jakości trasę.

Etap pierwszy

Do pierwszego etapu działań wykonawczych, który dokładnie musi być również uwzględniony w projekcie, zalicza się działanie dotyczące zdjęcia oraz usunięcia warstwy humusu. W przypadku remontowania dróg asfaltowych, ważne jest zaś dokładne skruszenie starej konstrukcji drogowej, co pozwoli na przejście do kolejnych etapów prac. Podkreślić przy tym należy, że działania te wykonywane są najczęściej przy udziale firm budownictwa drogowego, oraz przedsiębiorstw robót ziemnych takich, jak JAWOR-Bloch, które podejmuje się także złożonych prac brukarskich, wykonując między innymi solidne parkingi.

Etap drugi

Do etapu drugiego zalicza się przede wszystkim zagęszczenie gruntu rodzimego. Najczęściej wykorzystywane są do tego materiały pochodzące od sprawdzonych producentów, stawiających na dostarczania produktów naturalnych i ekologicznych. Często utwardza się dzisiaj grunt m.in. kruszywami powyburzeniowymi. W kolejnej fazie, która polega na wysypaniu odpowiedniej ilości piasku, całe koryto jest dokładnie niwelowane. Profilowanie, zagęszczanie dna koryta, a także wykonanie podbudowy, to niesamowicie istotne działania, które wpływają na późniejszą jakość trasy.

Etap trzeci

W etapie trzecim ważne jest to, aby precyzyjnie przygotować korpus drogi, oraz aby dokonać stabilizacji gruntu. Wielokrotnie przy budowie dróg gminnych, czy też miejskich, stosowany jest wysokiej jakości cement portlandzki, któremu po wielu dniach „pielęgnacji” i obróbki, nadaje się ostatecznego profilu.

Etap czwarty

Do następnego działania przy budowie drogi jest założenie odpowiedniej warstwy ścieralnej. Tu przede wszystkim należy wymienić wysokiej jakości masy bitumiczne. To ona wiąże się z cementem, pozwalając przy tym na wyrównanie przestrzeni drogi. Najczęściej warstwa masy bitumicznej, dla dróg gminnych, ustalana jest w granicach 3-6 centymetrów.

Etap piąty

Kolejnymi pracami, są te dotyczące ustawienie wszelkiego rodzaju krawężników, obrzeży oraz oporników. Istotne jest również wyłożenie kostki brukowej na chodnikach, ścieżkach rowerowych, w zaplanowanych zatoczkach dla autobusów, a także we wjazdach. Istotne jest także wykonanie działań brukarskich w ściekach przykraężnikowych. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas