Materiał Partnera Etapy przygotowania projektu budowlanego

Etapy przygotowania projektu budowlanego

Piękny dom, to marzenie wielu ludzi. Zanim jednak rodzina wprowadzi się do wymarzonego lokum, trzeba przebrnąć przez budowę. Proces ten będzie przebiegał sprawnie, jeśli kolejne etapy budowy zostaną dobrze zaplanowane. Co trzeba zrobić na danym etapie budowy? Co skontrolować i jak przygotować się do następnego etapu?

Jak powstaje projekt?

Budowanie domu nie jest zadaniem łatwym, a kłopoty mogą zacząć się już na etapie wyboru działki i projektu. Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie biura projektowego, które pomoże na każdym etapie inwestycji. Projektowanie domu zawsze poprzedzone jest wizytą na działce oraz rozmową z klientem o planowanym domu. Podczas pierwszego spotkania rozpoznawane są potrzeby i wymagania klienta oraz jego wymagania estetyczne i sposób funkcjonowania domu. Na tej podstawie rozpoczyna się proces projektowania. Dalszym etapem jest dostosowanie zebranych informacji do narzuconych warunków zabudowy. Do tego dochodzi gruntowna analiza: otoczenia działki i jej lokalizacji, możliwości przyłączenia działki i obiektu do mediów zewnętrznych, stron świata, widoków oraz pochylenia działki. Podczas analizy powstaje wiele drobnych szkiców elewacji, a w ostateczności pierwsza koncepcja obiektu. Zostaje ona zaprezentowana klientowi w postaci rzutów, przekrojów i wstępnych wizualizacji. Należy pamiętać, że projekt nie może opierać się tylko na oczekiwaniach klienta. Musi być także zgodny z zasadami wiedzy technicznej, z przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi. Etap koncepcyjny trwa do momentu zaakceptowania przez klienta założeń projektowych. Inwestor pisemnie akceptuje i zatwierdza koncepcję, co uruchamia kolejny etap – wykonanie projektu budowlanego. To początek przygotowania projektu konstrukcji oraz projektów instalacji sanitarnych i elektrycznych. Następuje koordynacja projektów z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych – zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ostateczny projekt budowlany w pięciu egzemplarzach zostaje złożony we właściwym urzędzie, by uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Realizacja inwestycji

W chwili przystąpienia do realizacji obiektu współpraca z biurem projektowym może się zakończyć. Jednak na życzenie klienta doświadczeni pracownicy biura mogą pomóc w wyborze firm wykonawczych, prowadzić nadzór autorski oraz przygotować projekty zagospodarowania terenu i otoczenia. Nadzór taki może być sprawowany od momentu zgłoszenia rozpoczęcia budowy do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Opracowanie:

Konstrbud projekt Marcin Olszewski

Brodnica , Kwiatowa 11 lok. A

Podziel się