Materiał Partnera Dzięki firmom produkcyjno – remontowo – budowlanym przemysł może prężnie się rozwijać

Dzięki firmom produkcyjno – remontowo – budowlanym przemysł może prężnie się rozwijać

Firmy produkcyjno – remontowo – montażowe specjalizują się w produkcji oraz remontach zbiorników różnych typów , pracach montażowych instalacji przemysłowych ze stali węglowej i kwasoodpornej, pracach remontowych , modernizacyjnych konstrukcji stalowych , urządzeń energetycznych oraz urządzeń dla przemysłu celulozowo - papierniczego i chemicznego. Gdyby nie istnienie takich firm, przemysł w Polsce nie rozwijałby się tak prężnie. Zapewniają one pomieszczenia, hale przemysłowe, urządzenia i dbają o regularną ich konserwację.

Co oferują firmy produkcyjno – remontowo – montażowe?

Takie firmy jak Energoremont sp.j. Edmund, Halina Ulikowscy, oferują mnóstwo działań, które pozwolą na szybkie rozpoczęcie produkcji. Współpraca z zakładem produkcyjno – remontowo –  montażowym jest gwarancją sprawnego działania i pełnego profesjonalizmu. Takie firmy dysponują wspaniałą bazą sprzętową. Dostarczają też specjalistyczne konstrukcje stalowe dla przemysłu okrętowego m.in. wysięgniki dźwigów portowych, gdzie zakres prac przedstawia się następująco: 

 • prefabrykacje, spawanie i montaże próbne na hali konstrukcji do wagi 60T,
 • obróbka mechaniczna gniazd łożyskowych i płaszczyzn wysięgników/konstrukcji,
 • śrutowanie i czyszczenie konstrukcji do SA 2,5 zgodnie z normą ISO8501-1,
 • malowanie zestawami farb poliuretanowo - epoksydowych przy zachowaniu najsurowszych wymogów obowiązujących w przemyśle okrętowym, wykonujemy zgodnie z wymogami towarzystw certyfikujących.

Papiernictwo i oczyszczalnie ścieków, to kolejna dziedzina w której specjalizują się firmy produkcyjno – remontowo – montażowe. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, jak wiele potrafią jej pracownicy, jakie są ich zdolności i doświadczenie. Domeną w zakresie przemysłu papierniczego i oczyszczalni ścieków są:

 • maszyny papiernicze – ich konserwacja i naprawy,
 • celulozownie – remonty urządzeń i przeglądy, wydziały regeneracji -  remonty kotłów sodowych (części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących),
 • wydziały produkcji drewna - remonty i przeglądy urządzeń,
 • biologiczne oczyszczalnie ścieków -  wykonawstwo instalacji rurociągowych towarzyszących dla oczyszczalni ścieków.

Firmy  produkcyjno – remontowo – montażowe posiadają często wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników różnego typu. Do realizacji prefabrykacji zbiorników wykorzystują własny park maszynowy i nowoczesne hale produkcyjne. Prefabrykuje i montuje się np. następujące typy zbiorników:

 • wieże magazynowe ze stali kwasoodpornej,
 • węglowej lub platerowane od środka,
 • zbiorniki ze stali DUPLEX,
 • zbiorniki ciśnieniowe dla różnych mediów,
 • ze stali węglowych i kwasoodpornych,
 • zbiorniki bezciśnieniowe.
Praca firm produkcyjno – remontowo – montażowych jest gwarantem solidnie wykonanych elementów dla konkretnego przemysłu. Współpraca z nimi zapewnia szybki sukces w biznesie i rozwój.

Opracowanie:

Podziel się