Materiał Partnera Do czego służą płyty żelbetowe?

Do czego służą płyty żelbetowe?

Płyty żelbetowe są dziś jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych – są wykorzystywane przede wszystkim do budowy stropów w budynkach. Popularnym w Europie przykładem stropu tworzonego z płyt żelbetowych jest strop typu Filigran, który w Polsce zaczął pojawiać się pod koniec ubiegłego wieku. Co charakteryzuje tego typu strop, jak wygląda jego projektowanie i jakie są wymagania konstrukcyjne?

Charakterystyka stropu typu Filigran

Jak mówi nam przedstawiciel wytwórni betonu Hydrobudowa-1 z Warszawy, strop typu Filigran składa się z prefabrykowanej płyty żelbetowej oraz warstwy betonu uzupełniającego, który wylewany jest bezpośrednio na budowie. Płyta ma grubość od 4,5 do 7 cm – to w niej znajduje się zbrojenie dolne stropu. Grubość wylewanego betonu jest zależna od rozpiętości stropu i oczywiście od jego obciążenia, przy czym zazwyczaj całkowita grubość stropu to 12-25 cm. Prefabrykat i wylewany beton towarowy są ze sobą zespolone poprzez szorstką powierzchnię i dodatkowo przestrzennymi dźwigarami kratownicowymi. Można powiedzieć, że płyty żelbetowe są szalunkiem (zastępują deskowanie) dla betonu, który trafia na budowę, a więc to na nich układane jest zbrojenie (może to być zbrojenie główne lub tylko konstrukcyjne). By uniknąć klawiszowania, czyli przemieszczania się względem siebie, płyt żelbetowych w stropie, styki prefabrykatów mogą być łączone prętami lub siatkami.

Projektowanie płyt stropowych, warunki wykonania i montażu

Projektowanie prefabrykatów żelbetowych do budowy stropu typu Filigran odbywa się indywidualnie dla konkretnego zamówienia, przy czym kalkulacje w zaawansowanych programach (np. Robot Structural Autodesk) przeprowadzane są jak dla monolitycznego stropu żelbetowego. Płyty żelbetowe mogą być jednoprzęsłowe i wieloprzęsłowe, zbrojone jednokierunkowo lub zbrojone wielokierunkowo. A o czym należy pamiętać podczas montażu? - Prefabrykaty żelbetowe mogą być transportowane na budowę po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości i muszą być przenoszone przy użyciu zawiesia z czterema hakami. Płyty żelbetowe muszą być odpowiednio oznakowane i ułożone w stosach w takich sposób, by można było je montować bezpośrednio z pojazdu transportowego, co znacznie ułatwia prace. Po ułożeniu płyt żelbetowych dozbrajane są ich styki, układane są deskowania wieńców i otworów, a następnie wykonywany jest tzw. nadbeton, czyli warstwa betonu uzupełniającego. Montażowe podpory usuwane są dopiero w momencie, gdy nadbeton osiągnie minimum 80% normowej wytrzymałości.

Podziel się