Materiał Partnera Do czego służą kompresory powietrza oddechowego?

Do czego służą kompresory powietrza oddechowego?

Wiele dziedzin przemysłu i usług wykorzystuje sprężone powietrze. Służy ono najczęściej do przedmuchiwania zapylonych elementów oraz zasilania urządzeń pneumatycznych. Stosuje się je także w kompresorach powietrza oddechowego, których używają nurkowie oraz pracownicy ratownictwa chemicznego. Kompresory pozwalają na swobodne i bezpieczne oddychanie w różnych warunkach. Do czego jeszcze służą kompresory powietrza oddechowego? Z czego są zbudowane?

 

Do czego używa się kompresorów powietrza oddechowego?

W niektórych miejscach pracy warunki nie pozwalają na bezpieczne i swobodne oddychanie. Aby zapewnić pracownikom komfort pracy, powstały kompresory powietrza oddechowego. Urządzenia te doprowadzają świeże powietrze do środka i prowadzą wymianę z tym zanieczyszczonym. Przenośne kompresory powietrza oddechowego są w stanie pokryć zapotrzebowanie na tlen kilku osób przez dłuższy czas. Dużą zaletą urządzeń tego typu jest duża wydajność pracy i ciche działanie. Kompresory zapewniają również najwyższą jakość powietrza dostarczanego do płuc użytkownika. Ponadto są niezwykle łatwe w obsłudze, a ich budowa oraz otwierane boczne panele pozwalają na swobodny dostęp do wnętrza urządzenia.

 

Z czego składają się kompresory powietrza oddechowego?

Kompresory powietrza oddechowego powinny składać się z trzech zaworów bezpieczeństwa. Dodatkowo w nowoczesnych urządzeniach zamontowane są liczne udogodnienia, takie jak elektryczny włącznik, czy licznik czasu pracy

Jak mówi specjalista z firmy fie-astro.pl : ,,W niektórych modelach można również znaleźć wbudowany układ automatycznego spustu kondensatu oraz system AUTO - STOP. Powstrzyma on pracę kompresora po uzyskaniu ciśnienia zadanego na manometrze, który znajduje się na każdym stopniu sprężania." 

Wewnątrz każdego urządzenia powinien znajdować się wskaźnik ciśnienia oleju oraz temperatury. Jeśli chodzi o urządzenie, które odpowiada za jakość powietrza, to jest to filtr powietrza z wymiennym wkładem. Kompresor powietrza oddechowego powinien być także wyposażony w filtr powietrza dolotowego oraz skraplacze. Dodatkowo, do kompresora powietrza oddechowego można zamontować kilka akcesoriów. Może to być elektroniczny monitoring stanu filtra oraz panel napełniający z dwoma wyjściami o różnych mocach. Poza tym możliwe jest zamontowanie panelu dotykowego oraz skraplacza międzystopniowego.

 

Podziel się