Materiał Partnera Dlaczego należy unikać trójników przelotowych w instalacjach odpylania?

Dlaczego należy unikać trójników przelotowych w instalacjach odpylania?

Wykonywanie wielu procesów technologicznych powoduje powstawanie znacznych ilości pyłu. Zanieczyszczenia tego typu są niebezpieczne dla zdrowia pracowników, nierzadko stwarzają zagrożenie wybuchowe, a także mogą prowadzić do skrócenia żywotności używanych maszyn i urządzeń. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie efektywnych instalacji odpylających. Muszą one jednak być projektowane tak, by osiągać potrzebną wydajność.

Co jest ważne przy projektowaniu instalacji odpylającej?

System odpylania pozwala na pozbywanie się pyłów z miejsc, w których powstają za sprawą korzystania z odciągów montowanych w hali produkcyjnej. Za transport powietrza zawierającego drobiny różnych substancji – m.in. trocin, dymów spawalniczych czy pyłów ze szlifowania – odpowiadają kanały połączone z wentylatorami wytwarzającymi podciśnienie i prowadzące do instalacji filtrujących – elektrofiltrów lub cyklonów. Do transportu pyłów niezbędne jest rozprowadzenie systemu po całym obszarze, który wymaga odciągania zanieczyszczeń. Wiąże się to z koniecznością stosowania elementów pozwalających na zmianę kierunku, dołączanie kolejnych segmentów czy sterowanie przepływem. W instalacji odpylającej znajdą się więc różne kształtki – np. kolanka i trójniki redukcyjne. Ich dobór musi być dokonywany tak, by utrzymać optymalny poziom działania systemu.

O czym trzeba pamiętać, wybierając trójniki?

Instalacja odpylająca powinna być projektowana tak, by transport zanieczyszczeń nie był zaburzany. W przypadku łączenia kanałów konieczne będzie zwrócenie uwagi na rodzaj i sposób wykorzystywanych trójników. Ważny będzie tu kąt, pod jakim kolejne odgałęzienie dochodzi do instalacji, a w zależności od przesyłanego pyłu istotne będą również średnice króćców. Dobrym rozwiązaniem będzie stosowanie trójników, które łączą się pod kątem 45°, co zmniejsza powstające opory, a w sytuacji, gdy pył zawiera drobiny o znacznej twardości, ogranicza ścieranie ścianek. Jeśli powstające pyły składają się z dość sporych cząsteczek, znaczenie będzie miał taki dobór średnic, by nie zmniejszały one w istotny sposób panującego w instalacji podciśnienia. W takiej sytuacji zamiast trójników równoprzelotowych lepszym wyjściem będzie zamontowanie trójnika redukcyjnego, za którego sprawą przepływ powietrza będzie płynny, nie pojawią się spadki prędkości przepływu, a przy zmniejszonych oporach nie dojdzie do powstawania zatorów. Szeroki wybór elementów, w tym trójniki redukcyjne można znaleźć w firmie FRAWENT, która oferuje elementy do instalacji wentylacyjnych i odpylających.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas