Materiał Partnera Czym zajmuje się geodeta?

Czym zajmuje się geodeta?

Bycie geodetą wymaga wiedzy oraz zdolności praktycznego wykorzystania. Jest to zawód cieszący się prestiżem oraz dobrze płatny. Na tym stanowisku można pracować w ramach samozatrudnienia, a także na etacie w urzędzie. Jego podstawowym zadaniem jest precyzyjny pomiar powierzchni ziemi i przetwarzanie informacji wynikających z tych pomiarów. Usługi geodety nie kończą się jednak jedynie na tym polu.

Geodeta jest niezbędny przy budowie nieruchomości

Geodeci zajmują się sporządzaniem map do celów prawnych. Przedstawiają one granice nieruchomości, zarówno te istniejące, jak i te projektowane oraz wybrane dane z ksiąg wieczystych. Zawierają one odpowiednie klauzule urzędowe, podpisy i pieczęcie. Mapy tego rodzaju służą przede wszystkim jako załącznik do orzeczeń sądowych. Chcąc ruszyć z budową domu, niezbędne jest pozyskanie mapy do celów projektowych, która zawiera między innymi plan zagospodarowania działki. Firmy takie jak GEOLUX, działające w okolicach Krakowa, zajmą się również podziałem działki. Procedura ta polega na wydzieleniu z nieruchomości części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego. W wyniku postępowania podziałowego konieczne może być wznowienie granic nieruchomości. Tu także można liczyć na pomoc geodety. Polega to na przywróceniu znaków granicznych. Chcąc określić wysokość punktów względem przyjętego poziomu odniesienia i umożliwiających przedstawienie form ukształtowania terenu, również należy skorzystać z fachowej pomocy geodety. Zajmuje się on też obliczaniem powierzchni użytkowej.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Usługi geodety nie ograniczają się jedynie do spraw związanych z budową domu. W ofercie znajduje się również geodezyjna obsługa inwestycji. Obejmuje ona prace na każdym etapie budowy nieruchomości. Dotyczy ona budownictwa osiedlowego i przemysłowego. Skorzystanie z usług geodezyjnych jest konieczne podczas budowy wiaduktów, mostów, tuneli, dróg, ulic, a nawet portów morskich czy lotnisk. Także budowa obiektów rekreacyjnych i sportowych nie może być rozpoczęta bez wcześniejszej ingerencji geodety. W zakres obowiązków geodety wchodzi pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu oraz sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz badania przemieszczeń i odkształceń. Firmy geodezyjne oferują doradztwo i pomoc w załatwianiu formalności poprzedzających wykonanie usług geodezyjnych jak na przykład kontakt z architektem, geologiem, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.

Opracowanie:

Geoluk Usługi geodezyjne Łukasz Zaręba

Wola Zachariaszowska , Leśna 13

Podziel się