Materiał Partnera Czym zajmują się geodeci z firmy Geopomiar s.c.?

Czym zajmują się geodeci z firmy Geopomiar s.c.?

Zawód geodety wymaga odpowiedniej wiedzy, uzyskanej w trakcie studiów, a także doświadczenia wynikającego z praktyki zawodowej. Przydaje się też dobra kondycja fizyczna, gdyż sporą część pracy specjaliści wykonują w terenie. Zajmują się wszelkimi zagadnieniami związanymi z nieruchomościami, zagospodarowaniem terenu i inwestycjami budowlanymi. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie usługi świadczy firma Geopomiar z Będzina, przeczytaj nasz artykuł.

W jaki sposób pracują geodeci z firmy Geopomiar?

Geodezja jest nauką, która zajmuje się określaniem wzajemnego położenia punktów w terenie. W zakresie usług świadczonych przez firmę Geopomiar s.c. Usługi Geodezyjne A. Wójcik, A. Wójcik., znajdziemy takie zadania jak sporządzanie map do celów projektowych, tyczenie obiektów budowlanych w terenie, czy pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków oraz innych obiektów.

Jak mówi ekspert z firmy Geopomiar:

Przy wykonywaniu zleceń geodeci posługują się specjalistycznym sprzętem, który służy do przeprowadzania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Przydatna jest także nowoczesna technologia GPS i odpowiednie oprogramowanie.

Na podstawie wykonanych pomiarów wspomniani specjaliści sporządzają mapy, które są przedstawieniem elementów ukształtowania terenu w postaci płaskiego rysunku.

Rola geodety w obsłudze inwestycji

Geopomiar działa na rynku budowlanym od 1989 roku. Zajmuje się rozgraniczeniami działek i podziałami nieruchomości oraz aktualizacją map zasadniczych znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjno-kartograficznym. To na podstawie mapy zasadniczej wykonuje się między innymi mapę do celów projektowych. Jest ona niezbędna do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu, czyli nieodłącznej części projektu budowlanego.

Już w trakcie samej budowy, pracownicy z firmy Geopomiar wytyczają zaprojektowane przez architekta obiekty w terenie. Kolejnym momentem, w którym należy skorzystać z usług specjalisty, jest zakończenie budowy i jej odbiór. Mowa tutaj o powykonawczych pomiarach inwentaryzacyjnych.

Opracowanie:

Podziel się