Artykuł sponsorowany Czym są instalacje elektryczne oraz sposób ich montażu.

Czym są instalacje elektryczne oraz sposób ich montażu.

Instalacje elektryczne są w obecnych czasach nieodzownym wyposażeniem każdego budynku. Nie ma znaczenia czy jest to obiekt mieszkaniowy czy przemysłowy. W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, sytuacja taka nie dotyczy tylko naszego kraju czy kontynentu, a praktycznie całego świata. Instalacja elektryczna, która nie jest utrzymywana w należytym stanie technicznym może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia lub życia, jak również  naszych bliskich. Zły stan techniczny instalacji może być przyczyną uszkodzenia urządzeń do niej przyłączonych, które często mają dla nas dużą wartość. Podstawą utrzymania instalacji elektrycznej w odpowiednim stanie technicznym jest przeprowadzanie okresowych kontroli, wykonywanych przez wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia oraz umiejętności.

Instalacja elektryczna -co to jest

Instalacja elektryczna jest nieodłączną częścią systemu elektroenergetycznego. Najprościej ujmując w jej skład wchodzą praktycznie wszystkie przewody znajdujące się w naszym budynku, zabezpieczenia instalacyjne(bezpieczniki, ochronniki, wyłączniki różnicowo-prądowe), gniazda wtykowe oraz oprawy oświetleniowe. Ciągły rozwój dziedziny skutkuje poprawą bezpieczeństwa, zwiększeniem energooszczędności oraz rozwojem dostępnych multimediów.

Jak powinna być wykonana instalacja elektryczna

Jak wcześniej zostało wspomniane ważne jest, aby wykonać instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, co może zapewnić personel posiadający stosowną wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia. Dzięki temu zyskujemy pewność, że nasza instalacja elektryczna będzie wykonana poprawnie, nie będzie zagrażać naszemu zdrowiu lub życiu, a także będziemy mogli cieszyć się jej długą trwałością, oczywiście pod warunkiem przeprowadzenia okresowych kontroli przez wykwalifikowane osoby. Oczekując pomocy w takich kwestiach jak kontrola instalacji elektrycznej, warto skorzystać z usług firmy Elpom Sp. z.o.o., która posiada certyfikat Rzetelna Firma oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej przez co można bez obaw zlecić jej wykonanie wszystkich niezbędnych czynności.

Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z przygotowanym dla danego obiektu projektem. Przed oddaniem instalacji do użytku należy przeprowadzić odbiorcze pomiary instalacji elektrycznej, których wyniki należy umieścić w protokole odbioru instalacji. Powyższe czynności może wykonać osoba posiadająca świadectwa kwalifikacji z zakresu dozoru oraz eksploatacji.

Opracowanie:

Elpom Sp. z o.o.

Zielona Góra , Stefana Batorego 126A

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas