Materiał Partnera Czym jest sondowanie dynamiczne?

Czym jest sondowanie dynamiczne?

Zarówno podczas budowy obiektów mieszkalnych, jak i tych o przeznaczeniu przemysłowym, określenie stopnia zagęszczenia gruntów, ma znaczenie strategiczne. Aby zebrać jak największą ilość niezbędnych informacji technicznych, istnieje konieczność przeprowadzenia specjalistycznego badania. Mowa tutaj oczywiście o sondowaniu dynamicznym, które może zostać wykonane jedynie przez specjalistów zajmujących się geofizyką i geologią. Co konkretnie warto wiedzieć na ten temat?

Na czym polega sondowanie dynamiczne i jakie ma zastosowanie?


Proces ten polega na pogrążaniu specjalistycznie zaprojektowanej końcówki stożkowej w podłoże gruntowe za pomocą stałej energii uderzenia. W wyniku tak przeprowadzonego badania uzyskuje się niezbędne informacje dotyczące przede wszystkim wartości charakterystycznych odpowiadających ilości uderzeń w przeliczeniu na jednostkę pogrożenia. Przy wykorzystaniu właściwych korelacji, uzyskany wynik daje możliwość bardzo precyzyjnego określenia stopnia zagęszczenia badanego gruntu.

Na zdecydowanie najszerszą skalę sondowania dynamiczne stosowane są dla potrzeb wyznaczenia zagęszczenia gruntów niespoistych, w celu prawidłowego wydzielenia warstw geotechnicznych. Warto jednak podkreślić, iż technologia ta, doskonale sprawdzi się również jako metoda badania kontroli jakości nasypów budowlanych. Wyjątkowa wartość sondowania dynamicznego widoczna jest także podczas prac związanych ze sprawdzeniem warstw podłoża drogowego takiego jak m.in. podsypki oraz fundamenty. Rzetelna kontrola gruntu przydaje się też po wykonaniu kolumn wymiany dynamicznej oraz pali żwirowych. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Sondowanie a kwestia dokumentacji technicznej


O tym, że każda budowa niesie ze sobą konieczność wypełnienia i dostarczenia stosownym urzędom dosłownie setek dokumentów, nie trzeba przekonywać nikogo, kto kiedykolwiek stanął przed tym wymagającym zadaniem. Podobnie sprawa wygląda w przypadku prac dotyczących określenia parametrów gruntu. Na jakie wsparcie można liczyć w tym zakresie ze strony specjalistów? Geotechnicy z Centrum Geologii Inżynierskiej oferują swoim klientom przygotowanie szczegółowej dokumentacji. Zawiera ona wszystkie najważniejsze informacje związane z wybranym obszarem gruntu, w tym przede wszystkim wnioski i zalecenia dla architektów oraz budowlańców, które najczęściej sugerują, w jaki sposób wykonać położenie najistotniejszego elementu konstrukcyjnego, czyli fundamentów.

Badanie zawiera także część graficzną, w której eksperci umieszczają wyniki wykonanego sondowania dynamicznego i odpowiednie wskazówki. Najczęściej dotyczą one konieczności zagęszczenia podłoża wybranego fragmentu działki lub jego stabilizacji, która zagwarantuje sprawną i bezpieczną realizację projektu. Jak zatem wyraźnie widać sondowanie dynamiczne to w zasadzie jedyna technologia pozwalająca rzetelnie zweryfikować, czy zostały osiągnięte wymagania projektowe dotyczące odpowiedniego zagęszczenia gruntów.

Opracowanie:

Podziel się